Back to all posts
Mobilitātes pakotnes regula: divu secīgu iknedēļas atpūtu saīsināšana

Mobilitātes pakotnes regula: divu secīgu iknedēļas atpūtu saīsināšana

Mēs turpinām blogu sēriju par Mobilitātes pakotni, skaidrojot svarīgākos papildinājumus un izmaiņas, ko tā ieviesusi. Šajā bloga rakstā mēs runāsim par izmaiņām, kas attiecas uz divu secīgu iknedēļas atpūtu saīsināšanu. Interesanti, ka, lai gan tas ietvēra dažus knifus, tehniski arī pirms Mobilitātes pakotnes regulas ieviešanas bija iespējams paņemt divas saīsinātas iknedēļas atpūtas pēc kārtas. Kas tad īsti ir mainījies? Turpini lasīt, lai uzzinātu.

Saīsināta un regulāra iknedēļas atpūta

Pirms sākam iepazīties ar izmaiņām, ko Mobilitātes pakotnes regula ieviesusi, vispirms atsauksim atmiņā, kādi bija noteikumi pirms tās stāšanās spēkā:

  • Katru divu nedēļu ietvaros transportlīdzekļa vadītājam bija jāizmanto vismaz viena saīsināta iknedēļas atpūta un vismaz viena regulāra iknedēļas atpūta;
  • Katra saīsināta iknedēļas atpūta bija jākompensē līdz pilnām 45 stundām vienā reizē;
  • Kompensācija bija jāveic līdz trešās nedēļas beigām pēc attiecīgās nedēļas;
  • Gadījumā, ja iknedēļas atpūta pārklājās ar nedēļas nogali, atpūtu varēja ieskaitīt vienā vai otrā kalendārajā nedēļā, bet ne abās.

Pēdējais punkts sasaucas ar jau ievadā minēto, un mēs vēlamies pie tā nedaudz pakavēties.

Kā iepriekš norādīts, gan pirms, gan pēc Mobilitātes pakotnes stāšanās spēkā ir iespējams aizvadīt gandrīz trīs nedēļas ceļā, neveicot regulārās iknedēļas atpūtas, un droši atgriezties mājās.

Lai labāk paskaidrotu, apskatīsim zemāk redzamo attēlu:

Tachogram aktivitāšu grafiks, kurā attēloti darba un atpūtas laiki

Pievērs uzmanību, kā regulāras iknedēļas atpūtas pārklājas 40. un 42. nedēļā. Ņemot vērā šo pārklāšanos un attiecīgi pieskaitot iknedēļas atpūtas reizes 40. un 42. nedēļai, tu vari veikt pat trīs saīsinātās nedēļas atpūtas pēc kārtas un braukt gandrīz trīs nedēļas bez 45 stundu pārtraukuma.

Tāpat jāņem vērā, ka 43. nedēļā doties nākamajā tādā pašā reisā kā 40. nedēļā nebūs iespējams, jo regulārā iknedēļas atpūta, kas pārklājas ar 42. un 43. nedēļu, būs jau pieskaitīta pie 42. nedēļas. Lai šādu laika plānošanas metodi izmantotu arī turpmāk, labākais risinājums būtu autovadītājam pavadīt nedēļu mājās. Tas ļautu veikt visu saīsināto iknedēļas atpūtu kompensāciju kopā ar regulāro iknedēļas atpūtu, kā arī uzsākt jau nākamo 45 stundu atpūtu tādā veidā, lai tā pārklātos ar 44. nedēļu, tādējādi aizsākot jaunu attēlā redzamo ciklu.

Ir diezgan daudz uzņēmumu, kas šādā veidā plāno autovadītāju darba grafiku. Arī mēs uzskatām, ka potenciāli labāk joprojām ir plānot laiku šādā veidā, nevis izmantot Mobilitātes pakotnes regulā iestrādātās iespējas. Vairāk par tām nākamajā nodaļā.

Mobilitātes pakotnes regulas ieviestie papildinājumi

Viens no galvenajiem darba un atpūtas laika regulas mērķiem, bez šaubām, ir uzlabot ceļu satiksmes drošību. Tomēr

viens no galvenajiem jautājumiem, kas tika izcelts, apspriežot Mobilitātes pakotni, bija nepieciešamība uzlabot autovadītāju darba apstākļus, nodrošinot, ka viņi var pavadīt iespējami mazāk brīvā laika ārvalstīs un regulāri atgriezties mājās.

Tādējādi regulārās nedēļas atpūtas (vismaz 45 stundu garumā) pavadīšana ārzemēs tika atzīta par lieku gadījumos, kad autovadītājs spēj drošā veidā atgriezties mājās un pienācīgi veikt šo atpūtu kopā ar ģimeni.

Līdz ar to, jaunajā regulā ieviests šāds punkts:

"(..) transportlīdzekļa vadītājs, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, var izmantot divus secīgus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus ārpus tās dalībvalsts, kurā veic uzņēmējdarbību, ar noteikumu, ka vadītājs izmanto vismaz četrus iknedēļas atpūtas laikposmus jebkurās četrās secīgās nedēļās, no kuriem vismaz divi ir regulārie iknedēļas atpūtas laikposmi.

Šā punkta nolūkā transportlīdzekļa vadītāju uzskata par tādu, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, ja minētais vadītājs uzsāk divus secīgos saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus ārpus tās dalībvalsts, kurā darba devējs veic uzņēmējdarbību, un ārpus valsts, kurā ir transportlīdzekļa vadītāja dzīvesvieta."

Vienkāršākiem vārdiem sakot, jaunie noteikumi paredz, ka:

  • Autovadītājam ir atļauts strādāt divas nedēļas pēc kārtas bez regulāras nedēļas atpūtas (mūsuprāt, skaidrāka definīcija);
  • Noteikums attiecas tikai uz autovadītājiem, kuri ir ārpus savas dzīvesvietas valsts un/vai valsts, kurā reģistrēts darba devēja uzņēmums, jo priekšnoteikums tā izmantošanai ir saīsinātās iknedēļas atpūtas reizes uzsākšana ārvalstīs;
  • Autovadītājam četru nedēļu laikā joprojām ir jāpaņem divas regulārās un divas saīsinātās nedēļas atpūtas;
  • Šajā gadījumā tiek piemēroti īpaši saīsināto iknedēļas atpūtu kompensācijas noteikumi (vairāk par to nākamajā nodaļā).

Ir būtiski atcerēties, ka šis nav obligāts noteikums. Tā ir papildu iespēja, kas ieviesta Mobilitātes pakotnes regulā, un tai ir pakārtots savs speciāls noteikumu kopums. Tādējādi autovadītājs var izvēlēties izmantot šo iespēju vai arī to ignorēt un turpināt strādāt tāpat kā iepriekš.

Tā ir paša autovadītāja izvēle.

Divu secīgu saīsinātu nedēļas atpūtu kompensēšana

Kā zināms, katra saīsinātā nedēļas atpūta ir jākompensē. Gadījumā, ja izmantosi divas secīgas saīsinātās nedēļas atpūtas, kā tas noteikts Mobilitātes pakotnes regulā, jāpatur prātā daži noteikumi. Lai šīs atpūtas kompensētu, tev tas būs jāizdara pilnā apmērā un vienā reizē ar nākamo nedēļas atpūtu.

Apskatīsim to grafiski:

Divu saīsinātu nedēļas atpūtu kompensēšana

Šajā gadījumā autovadītājs ir izmantojis divas secīgas saīsinātās nedēļas atpūtas pēc kārtas un, lai ievērotu kompensācijas noteikumus, viņam ir jāizņem kompensācija par šīm saīsinātajām atpūtas reizēm pirms nākamās iknedēļas atpūtas. Turklāt, abas kompensācijas jāveic vienā reizē, kas nozīmē, ka šajā gadījumā jāatkāpjas no iepriekš definētajiem, visnotaļ elastīgākajiem kompensācijas noteikumiem, kas atļauj veikt saīsinātās atpūtas kompensāciju līdz trešās kalendārās nedēļas beigām.

Šajā gadījumā jāņem vērā, ka autovadītājam arī nākamajā nedēļā būs jāveic 45 stundu atpūta, jo iepriekšminētā regula nosaka - katrās četrās secīgās nedēļās ir jābūt vismaz četrām iknedēļas atpūtām, no kurām divas ir regulārās un divas - saīsinātās. Tā kā nākamajā nedēļā no šo četru nedēļu perioda pazudīs iepriekšējā regulārā iknedēļas atpūta, tad arī šajā gadījumā būs nepieciešama 45 stundu atpūta.

Kā kompensācijas ietekmē ikdienas atpūtu pagarināšanu?

EK jaunākajā ziņojumā par Mobilitātes pakotnes noteikumiem tiek sniegta plašāka interpretācija par to, kā ikdienas atpūtu var izmantot kā daļu no iknedēļas atpūtas.

Kā noteikts regulā, ikdienas atpūtas laikposmu var pagarināt, lai tas sasniegtu regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu vai saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu. Tas nozīmē, ka tev nav jāveic deviņas stundas ikdienas atpūtas un pēc tam vēl 45 stundas iknedēļas atpūtas. Tā vietā kopējā atpūta var būt 45 stundas.

Lai gan šis punkts regulā nav mainījies, ieviešot Mobilitātes pakotnes izmaiņas, līdz šim nekad nav ticis izskaidrots, kā ikdienas atpūta mijiedarbojas ar iknedēļas atpūtu gadījumā, kad starp tiem ir kompensācijas periods. Jaunākais EK paziņojums liek noprast, ka kompensācijas šo noteikumu neietekmē. Proti, lai gan ikdienas atpūta tehniski tiek veikta pirms kompensācijas, kas, savukārt, jāveic pilnā apjomā pirms iknedēļas atpūtas, to tomēr var uzskaitīt kā daļu no iknedēļas atpūtas. Lai iegūtu vizuālu atsauci, vēlreiz apskati pēdējo attēlu.

Mēs uzskatām, ka kompensācijas mehānismi, kas ieviesti ar Mobilitātes pakotnes regulu, ir visai sarežģīti. Lai gan tie izklausās prātīgi uz papīra, praksē, mūsuprāt, autovadītājiem  būtu izdevīgāk izmantot jau esošās kompensācijas iespējas -

katrās divās nedēļās izmantot vienu regulāro un vienu saīsināto iknedēļas atpūtu, lai saīsinātās atpūtas varētu kompensēt turpmāko triju nedēļu laikā. Turklāt, ņemot vērā, ka tahogrāfu ekrānos redzamie dati neatbilst Mobilitātes pakotnes grozījumiem, jauno papildiespēju izmantošana autovadītājiem var būt riskanta.

Jebkurā gadījumā Tachogram pilnībā atbalsta Mobilitātes pakotnes noteikumus un apstrādā visus datus saskaņā ar jauno regulu. Ja vēl neizmanto Tachogram un vēlies uzzināt, kā tas palīdz nodrošināt atbilstību braukšanas un atpūtas laika regulai, piesakies 30 dienu bezmaksas izmēģinājumam.