Terviklik sõidumeerikutarkvara ettevõtetele

Tachogram on ettevõtetele mõeldud terviklik sõidumeerikutarkvara, mille abil haldad tõhusalt oma sõidumeerikuandmeid ning mis aitab tagada EL-i eeskirjade täitmist, jälgida sõidukijuhtide tegevust ja analüüsida rikkumisi.

Teeninud suurte transpordiettevõtete usalduse

Meie sõidumeerikutarkvara eelised ettevõtetele

Üks tarkvara nii sõidumeeriku allalaadimiseks kui ka analüüsimiseks

Tachogram võimaldab sõidumeeriku andmeid samal platvormil alla laadida ja analüüsida. Kasuta kaardilugereid, liidestusi või käsitsi üleslaadimist, et andmed meie sõidumeerikutarkvarasse edastada ja nende kohta kohe ülevaateid saada.

Proovi seda tasuta

Kõigi EL-i seaduste ja määruste integreerimine

Tachogram põhineb Euroopa Liidu seadustel ja määrustel, mis on seotud sõidumeerikute ja juhiohutusega. Taga hõlpsasti nõuetelevastavus, pea kinni päevastest ja kahenädalastest sõiduaegadest, jälgi päevaseid ja nädalasi puhkeaegu ning kaitse oma ettevõtet alusetute trahvide eest.

EL-i seadused

Põhjalik tegevuse graafik

Tegevuse graafik on Tachogrami enim kasutatav funktsioon, kuna annab lihtsal ajajoonel selge ülevaate iga sõidukijuhi tegevusest. Valitud ajavahemiku kõige olulisemad andmed on esile tõstetud erinevate tähiste, värvide ja ajatemplitega.

Rikkumised ja sõidukijuhi raport

Tachogram registreerib sõidukijuhtide rikkumised ja võimaldab korduvate rikkumiste ennetamiseks töötajaid koolitada, näiteks sündmuste väljaprintimise ja kommenteerimise teel. Sõidukijuhi trahvimise korral võib sinu ettevõte mõnel juhul olla vastutusest vabastatud, kui suudad tõendada, et oled korraldanud nõuetekohase väljaõppe.

Proovi seda tasuta

Üksikasjalikud aruanded

Meie sõidumeerikutarkvara teisendab andmed käepärasteks aruanneteks: täpsed töö- ja puhkeajad, eraldi päevased ja öised töötunnid ning muud olulised üksikasjad, näiteks eri riikides viibimise aeg.

Laadi sõidumeeriku andmeid alla liidestuste abil

Saad juurdepääsu kõikidele sõidukijuhtide töö korraldamiseks ette nähtud funktsioonidele ja aruannetele, näiteks juhtide tegevuse, tööaja ja rikkumiste kohta. Impordi sõiduki- ja juhifaile liidestuste kaudu või laadi need üles arvutist, kui kogud andmeid kohapeal.

API liidestus

Ühenda Tachogram sõidumeeriku kaugallalaadimisteenuse osutaja API kaudu

E-posti liidestus

Seadista e-posti aadress, millele saadetakse Tachogrami jaoks kättesaadavaks tehtavad sõidumeerikufailid

FTP kaudu failide üleslaadimine

Laadi sõidumeeriku andmeid üles Tachogrami, kasutades väliseid FTP-süsteeme

Erinevad kasutajatüübid ja pääsuõigused

Administraatorid

Administraatoritel on kogu teabele täielik juurdepääs.

Haldurid

Haldurid saavad vaadata kõiki sõidukijuhte/sõidukeid, kuid kui meeskond on suur, saab luua mitu gruppi ja määrata need järelevaatajatele.

Kiosk

Kiosk on eraldi kasutajakonto, mis võimaldab ainult failide üleslaadimist ja mida kasutatakse juhikaardi liikvel olles allalaadimise ainsa statsionaarse alternatiivina.

Sõidukijuhid

Sõidukijuhid saavad oma kontodel vaadata isiklikku teavet.a

Kaks viisi Tachogrami kasutamiseks

Tachogrami mobiilirakendus

Meie sõidumeerikurakendust kasutavad peamiselt sõidukijuhid, et laadida alla oma juhikaardi andmeid ning pääseda liikvel olles juurde teabele sõidu- ja puhkeaegade, tegevuste ja rikkumiste kohta.

Kui sinu meeskond kasutab failide üleslaadimiseks kioskit või liidestusi kolmanda osapoole süsteemidega, on sinu sõidukijuhtidel siiski juurdepääs oma profiilile ja uusimast üleslaadimisest pärinevatele andmetele.

Tachogrami veebiplatvorm

Seda kasutavad tavaliselt haldurid ja ettevõtteomanikud, et:

  • saada ülevaade sõidukijuhi ja sõidukikaardi andmete allalaadimisolekust;

  • jälgida sõidukijuhi tegevust ja võimalikke rikkumisi;

  • laadida alla raamatupidamise jaoks kasulikke aruandeid.

Veebiplatvorm toetab ka failide käsitsi üleslaadimist juhuks, kui need laaditakse alla teistmoodi.

Tachogrami tellimus ettevõtetele

Ettevõtete Tachogram sisaldab funktsioone, mis tagavad kogu sõidukipargis vastavuse sõidumeeriku nõuetele, sealhulgas rikkumiste analüüsi, sõidu- ja puhkeaja aruandeid, samuti sõidumeeriku allalaadimise ja kalibreerimise meeldetuletusi. Lisaks toetab see sõidukifailide haldamist liidestuste kaudu.

Kliendikogemus

Edgars UNA-L Ltd., juhatuse liige
Tänu Tachogramile pole meie töös viimase nelja aasta jooksul esinenud ühtki andmete allalaadimisega seotud rikkumist.
Lisateave

Korduma kippuvad küsimused

Sõidumeeriku andmeid analüüsitakse spetsiaalse sõidumeerikutarkvaraga, näiteks Tachogramiga. See teisendab töötlemata andmed kasutatavateks ülevaadeteks ja graafikuteks. Need aitavad sinu ettevõttel täita EL-i eeskirju ja vältida trahve.

Võid paluda sõidukijuhtidel installida Tachogrami rakenduse, ühendada oma mobiilseadme kaardilugeriga ja seejärel juhikaardi andmed analüüsimiseks alla laadida või kasutada sõidumeeriku kaugallalaadimisteenuse osutaja (nt Maponi) liidestust, mis automatiseerib need toimingud.

EL-i eeskirjade kohaselt loetakse sõidukijuhtide rikkumiste eest üldjuhul vastutavaks transpordiettevõte. Siiski on erandeid, näiteks kui ettevõte suudab tõendada, et rikkumise toimepanemise ajal oli sõidukijuhi töö korraldamisel kõiki eeskirju arvesse võetud. See hõlmab järgmist:

  • ei tehtud ühtki rikkumistele õhutavat makset;

  • töö oli korraldatud nõuetekohaselt;

  • sõidukijuhti oli nõuetekohaselt juhendatud;

  • tehti regulaarseid kontrolle.

Transpordiettevõtte sõidukijuhtide nõuetekohast ja regulaarset juhendamist saab selgelt tõendada, kasutades sõidumeerikutarkvara, näiteks Tachogrami. See pakub vastutuse tõendamiseks mitut viisi:

  • kommenteerida konkreetseid rikkumisi jaotises „Riskihinnang“;

  • välja printida juhiraporti dokumendi koos märkmetega sõidukijuhi ja toimepandud rikkumiste kohta.

Mõlemat tüüpi dokumente saab allkirjastada, mis teeb need õiguslikult siduvaks ja võimaldab näidata, et ettevõte on juhte nõuetekohaselt juhendanud.