Täydellinen ajopiirturiratkaisu yrityksille

Tachogram on kokonaisvaltainen ajopiirturiohjelmisto yrityksille tehokkaaseen piirturitietojen hallintaan - yritykset käyttävät sitä varmistaakseen EU-sääntöjen noudattamisen, kuljettajien toiminnan seurannan ja rikkomusanalyysit.

Suuret kuljetusyritykset luottavat Tachogramiin

Tachogramin hyödyt yrityksille

Yksi ohjelmisto ajopiirturilatauksiin ja -analyyseihin

Tachogram tarjoaa ajopiirturitietojen lataukset ja analyysit samalla alustalla. Käytä kortinlukijoita, integraatioita tai manuaalisia latauksia tuodaksesi tiedot ajopiirturiohjelmistoomme ja saadaksesi oivalluksia välittömästi.

Kokeile sitä ilmaiseksi

Kaikkien EU:n lakien ja asetusten integrointi

Tachogram perustuu ajopiirtureihin ja kuljettajan turvallisuuteen liittyviin Euroopan unionin lakeihin ja määräyksiin. Varmista helposti vaatimustenmukaisuus, seuraa päivittäisiä ja kahden viikon jaksojen ajoaikoja, pidä kirjaa päivittäisistä ja viikoittaisista lepoajoista sekä suojaa yritystäsi tarpeettomilta sakoilta.

EU-lait

Yksityiskohtainen aktiviteettikaavio

Aktiviteettikaavio on Tachogramin yleisimmin käytetty ominaisuus, koska se tarjoaa selkeän yleiskuvan kunkin kuljettajan toiminnasta yksinkertaisella aikajanalla. Erilaiset indikaattorit, värit ja aikaleimat korostavat tärkeimmät tiedot valitulta ajanjaksolta.

Rikkomukset ja kuljettajan selvitykset

Tachogram rekisteröi kuljettajarikkomukset ja tarjoaa vaihtoehtoja, kuten tapahtumatulosteen ja kommentit, jotta voit kouluttaa työntekijöitäsi toistuvien rikkomusten välttämiseksi. Joissakin tapauksissa, jos kuljettajaa sakotetaan, mutta pystyt todistamaan tehneesi asianmukaiset ohjeet, yrityksesi voidaan vapauttaa vastuusta.

Kokeile sitä ilmaiseksi

Tarkat raportit

Digitaalinen ajopiirturiohjelmistomme muuntaa tiedot käteviksi raporteiksi – tarkat työ- ja lepoajat, erilliset päivä- ja yötyötunnit sekä muita tärkeitä yksityiskohtia, kuten eri maissa vietetyt ajat.

Lataa digipiirturitiedot integraatioilla

Käytä kaikkia ominaisuuksia ja raportteja valvoaksesi kuljettajia, kuten heidän toimintaansa, työaikojaan ja rikkomuksiaan. Tuo ajoneuvo- ja kuljettajatiedostot integraatioilla tai lataa ne tietokoneella, jos keräät tiedostot paikallisesti.

API-integraatio

Yhdistä Tachogram digipiirturin etälatauspalveluntarjoajaan API:n kautta

Sähköposti-integraatio

Määritä sähköpostiosoite, johon vastaanottaa ajopiirturitiedostot

FTP-tiedostojen lataus

Lataa ajopiirturitiedot Tachogramiin käyttämällä ulkoisia FTP-järjestelmiä

Eri käyttäjätyypit ja käyttöoikeudet

Järjestelmänvalvojat

Järjestelmänvalvojilla on täysi pääsy kaikkiin tietoihin.

Johtajat

Esimiehet voivat tarkastella kaikkia kuljettajia / ajoneuvoja tai, jos sinulla on suuri tiimi, voit luoda ja määrittää tiettyjä ryhmiä esimiesten hallittaviksi.

Kioski

Kioski on erillinen käyttäjätili, joka sallii vain tiedostojen lataamisen ja jota käytetään ainoana kiinteänä vaihtoehtona kuljettajakorttien lataamiselle tien päällä.

Kuljettajat

Kuljettajat voivat tarkastella omia tietojaan omilla tileillään.

Kaksi tapaa käyttää Tachogramia

Tachogram-mobiilisovellus

Kuljettajat käyttävät ajopiirturisovellustamme enimmäkseen kuljettajakorttitietojensa lataamiseen ja ajo- ja lepoaikoihin, toimintaan ja rikkomuksiin liittyvien tietojen tarkasteluun tien päällä.

Jos tiimisi käyttää kioskia tiedostojen lataamiseen tai integrointia kolmannen osapuolen järjestelmien kanssa, kuljettajasi pääsevät silti käyttämään profiiliaan ja tietojaan viimeisimmästä latauksesta.

Tachogram-selainalusta

Johtajat ja yrityksen omistajat käyttävät selainalustaa yleensä:

  • tarkastellakseen kuljettaja- ja ajoneuvokorttien latauksien tilaa

  • valvoakseen kuljettajien toimintaa ja mahdollisia rikkomuksia

  • ladatakseen raportteja, jotka ovat hyödyllisiä laskutuksessa

Selainalusta tukee myös manuaalista tiedostojen latausta, jos ne on ladattu eri tavalla.

Tachogram-tilaus yrityksille

Tachogram-tilaus yrityksille sisältää ominaisuuksia, joiden avulla varmistat digipiirturi- ja ajosäännösten noudattamisen koko kalustossasi, sisältäen rikkomusanalyysit, ajo- ja lepoaikaraportit sekä ajopiirturin lataus- ja kalibrointimuistutukset. Se tukee myös ajoneuvotiedostojen hallintaa integraatioiden kautta.

Asiakaskokemus

Edgars UNA-L Ltd., hallituksen jäsen
Tachogramin ansiosta olemme viimeiset neljä vuotta pystyneet työskentelemään ilman tietojen latausrikkomuksia.
Lue lisää
Artūrs RMC-Transports Ltd., CEO
Tachogramin käyttöönoton myötä lähettäjien ja logistiikkahenkilöstön on 10 kertaa helpompi suunnitella työaikoja – ellei enemmänkin!
Lue lisää

Aloita ilmainen 30 päivän testijakso jo tänään!

Liity tuhansien Tachogram-käyttäjien joukkoon, jotka ovat jo yksinkertaistaneet ajopiirturiin liittyviä tehtäviään. Kokeile kaikkia hyötyjä ilman välitöntä sitoutumista.

Something went wrong

There was an issue trying to submit. Check your details or internet connection and please try again.

Usein kysytyt kysymykset

Ajopiirturitiedot analysoidaan erityisellä ajopiirturiohjelmistolla, kuten Tachogramilla. Se muuntaa raakatiedon helposti ymmärrettäväksi tiedoksi ja kaavioiksi. Ne auttavat yritystäsi noudattamaan EU-sääntöjä ja välttämään sakkoja.

Voit joko pyytää kuljettajia asentamaan Tachogram-sovelluksen, yhdistämään mobiililaitteensa kortinlukijaan ja lataamaan sitten kuljettajakortin tiedot analysoitavaksi, tai käyttää integraatiota ajopiirturin etälatauspalveluntarjoajan kanssa, kuten Mapon, mikä automatisoi prosessin.

EU:n sääntöjen mukaan kuljetusyritys on yleensä vastuussa kuljettajiensa rikkomuksista. Poikkeuksia kuitenkin on – jos yritys pystyy osoittamaan, että kuljettajan työ oli rikkeen tekohetkellä järjestetty täysin sääntöjä noudattaen. Tämä sisältää:

  • Ei suoritettu maksuja, jotka rohkaisivat rikkomuksiin;

  • Työ oli asianmukaisesti organisoitu;

  • Kuljettaja oli asianmukaisesti opastettu;

  • Tarkastukset tehtiin säännöllisesti.

Turvallinen tapa todistaa, että kuljetusyritys opastaa kuljettajiaan oikein ja säännöllisesti, on käyttää ajopiirturiohjelmistoa, kuten Tachogramia. Se tarjoaa useita tapoja vahvistaa vastuunkantoa:

  • Kommentoi tiettyjä rikkomuksia Riskiluokitus-osiossa;

  • Tulosta Kuljettajan kommentit -dokumentti, jossa on tiedot kuljettajasta ja tehdyistä rikkomuksista.

Molemmat dokumentit voidaan allekirjoittaa, jolloin ne ovat oikeudellisesti sitovia ja käyttökelpoisia osoittamaan, että yritys on toiminut asianmukaisesti.