Back to all posts
RMC-Transports: Ajopiirturitietojen hallintatyökalut helpottavat työaikasuunnittelua

RMC-Transports: Ajopiirturitietojen hallintatyökalut helpottavat työaikasuunnittelua

Mitä suurempi yritys, sitä enemmän aikaa ja energiaa sen hallinta vaatii. Tavaraliikenne on yksi toimialoista, jolla tämä näkyy selvästi. Lähes jokaisella yrityksellä on kymmeniä ajoneuvoja vastatakseen markkinoiden kysyntään. Teknisten näkökulmien, kuten huollon, turvallisuuden ja valvonnan, lisäksi eurooppalaisten kuljetusyritysten on myös mukauduttava Euroopan unionin ajo- ja lepoaikoja sekä ajopiirturien hallintaa koskeviin määräyksiin, mikä lisää heidän päivittäistä työtänsä.

RMC-Transports Oy on rahdinkuljettaja, jolla on 34 kuorma-autoa. Autot määrätään päivittäin eri reiteille Euroopassa, mikä edellyttää, että reittisuunnittelun lisäksi yritys myös laskee, kuinka kauan kukin kuljettaja saa työskennellä, kuinka pitkän ajan he viettävät kussakin maassa ja milloin heidän tulee levätä. Tätä varten RMC-Transportsin toimitusjohtaja Artūrs Barojans kertoo, kuinka ajopiirturien hallinta- ja analysointiratkaisut ovat helpottaneet yrityksen työtä.

Tachogram helpottaa työaikataulujen suunnittelua huomattavasti

EU:lla on useita lakeja ja asetuksia, jotka koskevat kaikkia yhteisön liikenteenharjoittajia riippumatta siitä, ovatko ne EU:n alueella perustettu. Nämä säännökset vaikuttavat eniten kuljettajiin, sillä säännökset määrittelevät yksityiskohtaisesti erilaisia ​​kuljettajien työhön sovellettavia rajoja, kuten:

 • Päivittäinen ajoaika ei saa ylittää 9 tuntia;
 • Viikoittainen ajoaika ei saa ylittää 56 tuntia;
 • Kumulatiivinen kokonaisajoaika ei saa ylittää 90 tuntia kahden peräkkäisen viikon aikana;
 • Kuljettaja on velvollinen aloittamaan uuden vuorokautisen lepoajan jokaisen edellisen vuorokautisen tai viikoittaisen lepoajan päättymistä seuraavan 24 tunnin aikana.

Jokaisessa näistä kuljettajan työtä koskevista säännöistä on kuitenkin useita ehtoja ja poikkeuksia. Näitä ehtoja löytyy niin työ- ja lepoaikaasetuksesta kuin asetuksesta N:o 561/2006 sekä uusista Liikkuvuuspakettisäännöksistä. Päivittyvät säännökset tuovat jatkuvasti muutoksia ajoaikoihin.

Kuten RMC-Transportsin johtaja Artūrs sanoo: "Ennen Tachogramin käyttöönottoa meidän piti luottaa kuljettajien sanaan tai laskea kaikki käsin; kuinka monta tuntia kuljettaja oli ajanut, kuinka paljon työaikaa hän oli käyttänyt tai kuinka monta tuntia hän voi vielä ajaa. Kaikki tämä, jotta logistiikkaasiantuntijat voisivat suunnitella kuljettajien työt."

Artūrs kertoo, että käytännössä lähettäjien ja logistiikan täytyi koota kaikki nämä tiedot paperilapuille ja laskea kokonaistunnit manuaalisesti kaikki EU-säännöt huomioon ottaen. Esimerkiksi jos kuljettaja aloittaa työnsä kello 6.00 aamulla, asiantuntijoiden on laskettava, milloin kuljettajan on pidettävä tauko ja missä hän voi ylipäätään pysähtyä, milloin hän on perillä määränpäässään sekä kuinka paljon ajoaikaa on enää jäljellä kyseisenä päivänä. Toisaalta jos työ tehdään yöaikaan, muuttuu asiat jälleen ihan täysin, sillä kokonaistyöaika sinä päivänä ei saa ylittää kymmentä tuntia. "Ja tilanne on jälleen se, että ihmisten on vain istuttava laskemassa työaikoja", Artūrs selittää ja lisää:

"Tachogramin käyttöönoton myötä lähettäjien ja logistiikkahenkilöstön on 10 kertaa helpompi suunnitella työaikoja – ellei enemmänkin!"

Digipiirturidatan analysointiratkaisu Tachogramin avulla yritykset saavat analysoitua tietoa kustakin kuljettajasta ja voivat suunnitella kullekin kuljettajalle yksilöllisen päiväsuunnitelman vain muutaman vaiheen avulla.

Yksinkertaisella ilmoitustaululla Tachogram tarjoaa sinulle tärkeimmät tiedot jokaisesta kuljettajasta, kuten:

 • Jäljellä oleva päivittäinen ajoaika;
 • Jäljellä oleva ajoaika ilman taukoa;
 • Jäljellä oleva ajoaika tällä kalenteriviikolla;
 • Jäljellä oleva ajoaika 10h ajoajan puitteissa;
 • Päivittäisen lepoajan aloitusaika;
 • Jäljellä olevat päivittäisten lepoaikojen lyhennykset;
 • Lepoaikojen alkaminen kuluvalla työviikolla;
 • Jäljellä oleva ajoaika seuraavalla viikolla.

Tachogram-alustan ilmoitustaulu, jossa on tietoja kuljettajille

RMC-Transports käyttää nykyään Maponin kalustonhallintaratkaisuja päivittäin seuratakseen ajoneuvojensa sijaintia ja suorituskykyä. He ovat iloisia siitä, että Tachogramin analysoimat tiedot ovat saatavilla samalla Mapon-alustalla.

Näin lähettäjät ja logistiikkahenkilöstö voivat nopeasti ja helposti käyttää Tachogramin antamia tietoja suunnitellakseen reittejä, jotka sisältävät tarvittavat pysähdykset, tankkaus- ja lepopaikat sekä tietysti saapumisajat. Todellinen hyöty näkyy silloin, kun työtä on tarpeen suunnitella muutaman päivän lisäksi myös jopa viikkoja etukäteen. Koska RMC-Transportsin työntekijät ajavat usein pitkiä matkoja välillä Latvia - Italia - Benelux-maat - Skandinavia - Latvia, kyky suunnitella työaikatauluja etukäteen on suuri etu ja helpotus.

Lisäksi Artūrs huomauttaa, että kirjanpitäjät arvostavat suuresti Tachogramissa saatavilla olevia raportteja, jotka tekevät yhteenvedon jokaisen kuljettajan työajasta ja helpottavat palkanlaskentaa huomattavasti:

 • Kuljettajakohtainen työaikayhteenveto -raportti tarjoaa tietoa kunkin kuljettajan työajasta ja täsmentää, työskentelikö hän arkipäivänä, viikonloppuna, yleisenä vapaapäivänä tai yöllä;
 • Kilometrit per ajoneuvo -raportti näyttää kuljetun matkan valitun ajanjakson aikana;
 • Maakohtainen työaikayhteenveto -raportti kertoo kussakin EU-maassa käytetystä työajasta valitun ajanjakson aikana.

Digipiirturitiedostojen etälataus

Edellä mainittujen kuljettajien työ- ja lepoaikoja koskevien velvoitteiden lisäksi EU:ssa on voimassa myös säännöt, jotka edellyttävät kuljettajan ja ajoneuvon digitaalisen ajopiirturikortin tietojen säännöllistä lataamista. Syynä tähän on korttien rajallinen muisti ja niiden sisältämien tietojen tarkistaminen.

Nykyiset säännöt määräävät, että korttitietojen lataamisen enimmäisajat ovat:

 • 90 päivää ajoneuvoyksikön tiedoille;
 • 28 päivää kuljettajakortin tiedoille.

Käytännössä näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen on usein johtanut suuriin sakkoihin.

Tachogram tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden ladata asiaankuuluva datakortti mobiililaitteen, kortinlukijan ja aktiivisen internet-yhteyden avulla. Mapon-alusta puolestaan ​​mahdollistaa RMC-Transportsille korttitietojen etälatauksen poistamatta kortteja ajopiirturista. Tämä tehdään ajoneuvoihin asennettujen telematiikkalaitteiden kautta.

Ajopiirturien integrointi Mapon-alustaan ​​mahdollistaa ajopiirturin tiedostojen latausasetusten säätämisen
Ajopiirturien integrointi Mapon-alustaan ​​mahdollistaa ajopiirturin tietojen lataus statuksen tarkastelun

"Silloin kun meidän piti tehdä ladata tiedot manuaalisesti, pyysin kokeneempia kuljettajia tekemään sen itse ja hoidin tietojen latauksen itse vähemmän kokeneemmalle henkilökunnalle. Tämä tarkoitti, että minun piti pysähtyä jokaisen kuljettajan ja hänen ajoneuvonsa luokse erikseen lataamaan tiedot. Tämä vei luonnollisesti paljon aikaa. Kuljettajat eivät aina saavu paikalle normaalina työaikana, eivätkä he aina lähde työaikana. Oli jopa tapauksia, joissa kortin tiedot jäi lataamatta, mikä oli tietenkin riskialtista, koska se olisi voinut johtaa suuriin sakkoihin"

toimitusjohtaja Artūrs muistelee.

"Tachogram on suuri etu lähettäjille ja esimiehille, mutta etenkin digipiirturien etälatausratkaisu on helpottanut minun työtäni huomattavasti. Siinä missä minulla kesti ennen 2-3 päivää pitää kirjaa kaikista asiakirjoista ja ladata ne, se vie nyt vain 20 minuuttia!"

hän jatkaa.

Tachogram on kokonaisvaltainen ajopiirturitietojen analysointiratkaisu, joka analysoi tiedot kaikkien voimassa olevien EU-säädösten mukaisesti. Tachogram tarjoaa myös API-ratkaisuja, joiden avulla voit integroida sen kalustohallintajärjestelmääsi ja varmistaa, että kaikki tarvitsemasi tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta. Aloita 30 päivän ilmainen kokeilujakso ja ota selvää, kuinka Tachogram voi keventää työtaakkaasi!