Back to all posts
Tahogrāfa analīze – kā noder tahogrāfa atskaites?

Tahogrāfa analīze – kā noder tahogrāfa atskaites?

Tahogrāfa analīze kļūst daudz vieglāka, ja datus sakārto un apkopo atskaitēs. Tāpēc Tachogram piedāvā 21 atskaiti, kas pieejama platformas tīmekļa versijā. Viss, kas varētu būt nepieciešams, atrodams vienuviet, sākot ar autovadītāja riska analīzi un beidzot ar transportlīdzekļa lejupielādes statusu. Šajā rakstā varēsi iepazīties ar plašajām Tachogram atskaišu iespējām un saprast, kā tās var Tev atvieglot ikdienu.

Autovadītāja darba laika kopsavilkums

Viens no svarīgākajiem tahogrāfa analīzes aspektiem ir autovadītāju darba laika uzskaite, jo tā palīdz gan algu aprēķinos, gan darba slodzes pārvaldībā. Lai palīdzētu autoparka menedžeriem, Tachogram piedāvā četras atskaites, kas apkopo autovadītāju darba laiku:

 • Autovadītāju darba laika kopsavilkums pa nedēļām – uzrāda autovadītāja darba laiku, kas iedalīts pa diennakts laikiem – dienas laiks, nakts laiks – un parādīts nedēļas griezumā.

 • Darba laiks vienam autovadītājam – līdzīga nedēļas atskaitei, taču šajā detalizētāk parādīts darba laiks, norādot katras maiņas sākuma un beigu valsti, slimības dienas un brīvdienas.

 • Mēneša darba laiks visiem autovadītājiem – vienota atskaite, kurā atspoguļotas visu autovadītāju dienas darba stundas mēneša laikā.

 • Darba laika kopsavilkums pa valstīm – parādītas valstis, kurās autovadītājs ir strādājis jebkurā izvēlētajā laikā, ar iespēju iekļaut atpūtas un pieejamības periodus.

Darba laika atskaite Tachogram platformā.

Tahogrāfa kalibrēšana un datu lejupielāde

Tahogrāfa analīze un precīza tahogrāfa datu pārvaldība palīdz nodrošināt atbilstību starptautiskajām regulām un izvairīties no sodiem. Tahogrāfa lejupielādes atskaites palīdz pārliecināties, ka uzņēmums rūpīgi lejupielādē transportlīdzekļu kartes ik pēc 90 dienām un autovadītāju kartes ik pēc 28 dienām, kā to nosaka Eiropas Savienības regula.

 • Autovadītāju lejupielādes statuss – parāda, kad pēdējo reizi katrs autovadītājs lejupielādēja savas kartes datus un vai tie atbilst starptautiskajām braukšanas un atpūtas laika regulām. Ja starp lejupielādēm ir pagājis pārāk ilgs laiks, vadītāja vārds tiks iekrāsots sarkanā krāsā. Ja viss ir saskaņā ar noteikumiem, tas būs zaļā krāsā, bet, ja tuvojas lejupielādes datums, – dzeltenā krāsā.

 • Auto lejupielādes statuss – līdzīga autovadītāju lejupielādes statusa atskaitei, taču parāda informāciju par transportlīdzekļiem.

 • Autovadītāju failu lejupielāžu kopsavilkums & Auto failu lejupielāžu kopsavilkums – uzrāda, kad dati ir lejupielādēti un precīzus laikposmus, par kuriem trūkst lejupielādes failu. Tas palīdz izvairīties no lielām soda naudām, ņemot vērā, ka vadītāju kartes saturs ir jāuzglabā vismaz divus gadus.

 • Tahogrāfa kalibrācijas atskaite – ļauj ērti sekot līdzi gaidāmajām tahogrāfa kalibrācijām.

 • Failu arhīvs – ļauj lejupielādēt visus failus vienlaikus vai lejupielādēt failus, kas aptver ilgāku periodu. Tas noder, ja ir jāiesniedz dati iestādēm uzņēmuma pārbaudes laikā.

Transportlīdzekļa lejupielādes statusa atskaite Tachogram platformā.

Šoferu pārvaldība

Tahogrāfa dati var palīdzēt arī autovadītāju pārvadībā. Tachogram atskaites sniedz pārskatu par autovadītāja aktivitātēm, riska novērtējumu, ātruma pārsniegšanu un citiem aspektiem. Platformā ir pieejami seši pārskati, kas atvieglo ikdienas darbu, padara tahogrāfa analīzi viekāršāku un palīdz uzņēmumam rīkoties atbilstoši regulām:

 • Detalizēts aktivitāšu saraksts – parāda katra autovadītāja darba, braukšanas un atpūtas laika kopsavilkumu izvēlētajā periodā, kā arī norāda nezināmos periodus, kuros tahogrāfs nav reģistrējis autovadītāja darbību. 

 • Autovadītāju riska reitings – ļauj apskatīt visus ES regulu pārkāpumus, ko autovadītāji ir veikuši izvēlētajā periodā. Autovadītāja riska reitings ir balstīts uz pārkāpumu nopietnību un palīdz noteikt katra autovadītāja uzlabojamās jomas.

 • Komandējuma nauda autovadītājam – norāda izsniegto naudas daudzumu katram autovadītājam, valsti, transportlīdzekli, ko viņš vadīja, un atpūtas dienu skaitu izvēlētajā laika posmā. Šobrīd pārskats ir pieejams tikai Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā un Somijā.

 • Šoferu ātruma ierobežojumu pārkāpumi – atspoguļo kopsavilkumu par visiem ātruma pārsniegšanas gadījumiem katram autovadītājam izvēlētajā periodā.

 • OUT (Out of scope) režīms – uzrāda visus laikus izvēlētajā laika periodā, kad autovadītājs vai transportlīdzeklis pārvietojies zonā, kurā nav jāievēro ES tahogrāfa regulas.

 • Autovadītāja atgriešanās bāzē – norāda nākamo datumu, kad autovadītājam jāatgriežas operatora valstī, dienu skaitu kopš pēdējās atgriešanās, kā arī pēdējās atgriešanās datumu, lai nodrošinātu, ka autovadītājs ik pēc četrām nedēļām atgriežas bāzē. 

 • Aktivitātes un darba stundas – viegli saprotamā tabulā atspoguļo braukšanas ilgumu, darba stundas, apmaksātā atvaļinājuma dienas, atpūtas periodus un citus aspektus. Šobrīd pārskats ir pieejams Lielbritānijā un Serbijā.

Autovadītāju riska novērtējuma atskaite Tachogram platformā, kurā ir redzams pārkāpumu pārskats.

Transportlīdzekļu pārvaldība

Transportlīdzekļu pārvaldībā arī palīdz tahogrāfa dati – piemēram, nobrauktie kilometri, trūkstošais attālums un tas, cik autovadītāji ir braukuši ar konkrētu transportlīdzekli. Šim nolūkam Tachogram piedāvā piecas dažādas atskaites:

 • Automašīnas atgriešanās bāzē – uzrāda dienas, kopš atlasītie transportlīdzekļi ir atgriezušies darbības valstī. Šis palīdz ievērot regulu, kas nosaka, ka transportlīdzekļiem ir jāatgriežas astoņu nedēļu laikā pēc izbraukšanas no bāzes.

 • Informācijas bloķēšana – pēc uzņēmuma kartes pievienošanas uzrāda, kuri transportlīdzekļi ir pareizi bloķēti.

 • Kilometri katram transportlīdzeklim – uzrāda kopējos nobrauktos kilometrus uz vienu transportlīdzekli, ar iespēju skatīt dienā nobraukto attālumu.

 • Trūkstošā distance – parāda iztrūkstošo attālumu vienam transportlīdzeklim, kas rodas, ja vadītāja karte nav pareizi ievietota vai dati nav augšupielādēti Tachogram.

 • Šoferu izmantotie transportlīdzekļi – parāda autovadītājus, kas izmantojuši konkrētu transportlīdzekli noteiktā laika posmā, un nobraukto attālumu.

Trūkstošās distances atskaite Tachogram platformā, kurā norādīti trūkstošie kilometri.

Tagad esam pastāstījuši, kā Tachogram atskaites var palīdzēt veikt padziļinātu tahogrāfa analīzi un atvieglot ikdienas darbu. Piesakies bezmaksas izmēģinājuma versijai, lai izmēģinātu piedāvātās atskaites un izpētītu citas platformas funkcijas!