Back to all posts
Sõidumeeriku analüüs – kuidas on abiks Tachogrami aruanded?

Sõidumeeriku analüüs – kuidas on abiks Tachogrami aruanded?

Sõidumeeriku analüüs on palju lihtsam, kui andmed on korraldatud ja koondatud aruannetesse. Seepärast pakub Tachogram laia valikut aruandeid (kokku 21), mis on saadaval platvormi veebiversioonis. Kõik, mis sul võib vaja minna (alates sõidukijuhi riskianalüüsist kuni sõiduki allalaadimise olekuni), asub ühes kohas. Tutvu allpool Tachogrami aruannete võimalustega!

Sõidukijuhi tööaja kokkuvõte lihtsaks sõidumeeriku analüüsiks

Sõidumeeriku analüüsi üks olulisemaid asju on jälgida sõidukijuhtide tööaega, kuna see on abiks nii palgaarvestusel kui ka töökoormuse haldamisel. Sõidukijuhi mugavuse huvides pakub Tachogram nelja tüüpi aruandeid, mis koostavad juhtide tööaja kokkuvõtte eri vaatenurkadest lähtuvalt.

 • Kokkuvõte sõidukijuhi kohta nädalates – kuvab sõidukijuhi tööaja, mis on kategoriseeritud kellaaegade järgi (päevane, öine aeg) ja kuvatakse nädalates.

 • Kokkuvõte sõidukijuhi kohta – sarnaneb nädalaaruandega, kuid kuvab tööaja üksikasjalikumalt, hõlmates iga vahetuse alg- ja lõppriiki, haiguspäevi, puhkepäevi ja pühasid.

 • Kõigi sõidukijuhtide kuukokkuvõte – üks aruanne, milles kuvatakse kõik sõidukijuhi igapäevased töötunnid kuu aja kohta.

 • Riigipõhine kokkuvõte – kuvab riigid, kus sõidukijuht on valitud perioodi jooksul töötanud, ning pakub võimalust kaasata puhke- ja saadavusajad.

Tööaja kokkuvõtte aruanne Tachogrami platvormil.

Sõidumeeriku andmete sujuv allalaadimine ja kalibreerimine

Sõidumeeriku analüüs ja sõidumeeriku andmete täpne haldamine on olulised rahvusvaheliste eeskirjade järgimiseks ja kulukate trahvide vältimiseks. Failide allalaadimise aruanded aitavad tagada, et sinu ettevõte laadib sõidukikaardid hoolikalt seaduse järgi alla iga 90 päeva järel ning juhikaardid iga 28 päeva järel.

 • Juhikaartide allalaadimise olek – näitab, millal iga sõidukijuht oma juhikaardi andmed viimati alla laadis ja kas need vastavad rahvusvahelistele sõidu- ja puhkeaja eeskirjadele. Kui allalaadimiste vahele on jäänud liiga palju aega, kuvatakse juhi nimi punaselt. Kui kõik on eeskirjadega kooskõlas, on see roheline, aga kui allalaadimise kuupäev on lähenemas, on see kollane.

 • Sõidukikaardi allalaadimise olek – toimib sarnaselt juhikaardi allalaadimise oleku aruandega, kuid selles kuvatakse teave sõidukite kohta.

 • Juhifailide allalaadimise kokkuvõte ja sõidukifailide allalaadimise kokkuvõte – näitab, millal andmed on alla laaditud, milliste ajavahemike allalaaditavad failid on täpsemalt puudu ja millised failid puuduvad – see aitab vältida suuri trahve, kuna juhikaarte tuleb säilitada vähemalt 2 aastat.

 • Sõidumeeriku kalibreerimise aruanne – võimaldab mugavalt hoida silma peal eelseisvatel sõidumeeriku kalibreerimistel.

 • DDD-failide arhiiv – võimaldab alla laadida korraga kõik failid või failid, mis hõlmavad pikemaid ajavahemikke. Sellest võib abi olla siis, kui pead ametiasutustele ettevõtteülese kontrolli käigus esitama vastavaid andmeid.

Sõidukikaartide allalaadimise oleku aruanne Tachogrami platvormil, kus alla tuleb laadida kõigi sõidukite andmed.

Sõidukijuhtide lihtne haldamine

Sõidumeeriku andmed on abiks ka sõidukijuhtide haldamisel. Tachogrami aruanded annavad ülevaate sõidukijuhi tegevusest, riskihinnangust, kiiruse ületamistest ja muust. Platvormil on saadaval kuus aruannet, mis hõlbustavad igapäevatoiminguid, muudavad sõidumeeriku analüüsi lihtsamaks ja aitavad tagada ettevõtte vastavuse nõuetele.

 • Üksikasjalik tegevuste loend – kuvab üksikute sõidukijuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaegade kokkuvõtte valitud perioodi kohta ning toob välja tundmatud perioodid, mil sõidumeerik ei registreerinud sõidukijuhi tegevust. 

 • Sõidukijuhi riskihinnang – võimaldab vaadata kõiki EL-i eeskirjade rikkumisi, mille sinu sõidukijuhid on valitud ajavahemikul toime pannud. Sõidukijuhi riskihinnang põhineb tema rikkumiste raskusastmel ja aitab märgata iga sõidukijuhi puhul täiustamist vajavaid valdkondi.

 • Reisihüvitised sõidukijuhti kohta – kuvab hüvitised juhtide kaupa, riigid, juhitavad sõidukid ja puhkepäevade arvu valitud ajavahemikul. Praegu on see aruanne saadaval ainult Läti, Leedu, Sloveenia ja Soome kohta.

 • Kiiruse ületamise sündmused sõidukijuhi kohta – kuvab kokkuvõtte iga sõidukijuhi kõigist kiiruse ületamise juhtudest valitud ajavahemikul.

 • Reguleerimisalast väljas – kuvab kõik korrad valitud ajavahemikul, mil sõidukijuht või sõiduk liikus nii, et tal puudus vajadus järgida EL-i sõidumeerikueeskirju.

 • Juhi naasmine baasi – kuvab järgmise kuupäeva, mil sõidukijuht peab operaatori riiki tagasi pöörduma, viimasest naasmisest möödunud päevade arvu ja viimase naasmise kuupäeva veendumaks, et juht naaseb iga nelja nädala järel baasi. 

 • Tegevuste ja tööaja sissekanded – kuvab lihtsasti mõistetavas tabelis sõiduaja, tööaja, tasustatud puhkuse, puhkeaja kestuse ja muu teabe. Praegu on see aruanne saadaval Ühendkuningriigi ja Serbia jaoks.

Sõidukijuhi riskihinnangu aruanne Tachogrami platvormil, kus on näha rikkumise ülevaade.

Sõiduki lihtne haldamine

Sõidumeeriku analüüsi teatud aspektid, mis on abiks sõiduki haldamisel, on läbitud kilomeetrid, puuduvad vahemaad ja sõidukit juhtinud sõidukijuhtide arv. Selleks pakub Tachogram viit asjakohast aruannet.

 • Sõiduki naasmine baasi – näitab, mitu päeva on möödunud valitud sõidukite naasmisest operaatori riiki, et aidata järgida eeskirja, mille kohaselt peab sõiduk naasma baasi kaheksa nädala jooksul pärast lahkumist.

 • Lukustamise teave – näitab pärast ettevõtte kaardi lisamist, millised sõidukid on õigesti lukustatud.

 • Kilomeetreid sõiduki kohta – näitab kokku läbitud kilomeetreid sõiduki kohta koos võimalusega vaadata läbitud vahemaad päevas.

 • Puuduv vahemaa – näitab puuduvat läbitud vahemaad sõiduki kohta, mis tekib siis, kui juhikaarti pole sisestatud või andmed pole Tachogrami üles laaditud.

 • Sõidukijuhte sõiduki kohta – kuvab sõidukijuhid, kes on kasutanud teatud sõidukit kindlal ajavahemikul, ja nende läbitud vahemaa.

Puuduva vahemaa aruanne Tachogrami platvormil, kus on näha puuduvad kilomeetrid.

Nüüd tead, kuidas aitab Tachogrami aruannete jaotis sul läbi põhjalikku sõidumeeriku analüüsi. Taotle tasuta prooviversiooni, et kasutada aruandeid ja uurida, mida platvormil veel pakkuda on!