Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jos hyväksyt, ehdottomasti välttämättömien evästeiden lisäksi käytämme evästeitä liikennetietojen analysointiin ja räätälöidyn sivun sisällön ja mainonnan näyttämiseen. Evästeiden käyttö
Käyttöehdot

Sopimuksessa käytetyt määritelmät

Kortti - digitaalisen ohjauslaitteen (digipiirturin) kortti kuljettajan työ- ja lepoaikojen kirjaamiseksi (yrityksen sähköinen digipiirturikortti tai kuljettajan sähköinen digipiirturikortti);
Tili - käyttäjän tili Yrityksen internet-sivustolla, jolla Palvelu asetetaan Käyttäjän saataville;
Käyttäjä - oikeushenkilö (yrityksen sähköisen digipiirturikortin omistaja) tai yksityishenkilö (kuljettajan sähköisen digipiirturikortin omistaja), joka on tehnyt Sopimuksen Palvelun tarjoamisesta Yrityksen kanssa;
Sopimus - nämä käyttöehdot, jotka muodostavat sopimuksen Yrityksen ja Käyttäjän välillä;
Palvelu - Kortille tallennettujen tietojen ja muiden Yrityksen tarjoamien palveluiden etälataus ja käsittely;
Yritys  - SIA Mapon, rekisteröintinumero 40003800531, juridinen osoite: Krasta Street 44, Riga, Latvia, LV-1003.

1. Sopimuksen kohde

1.1. Yritys tarjoaa Sopimuksen ehtojen mukaisesti Palvelun käyttäjälle maksua vastaan. Palvelu on saatavana internetissä ja liittyy Käyttäjän Korttitietojen keräämiseen, käsittelyyn, tallentamiseen, analysointiin ja siihen perustuvien raporttien valmisteluun.
1.2. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Käyttäjäksi Yrityksen verkkosivuilla, jolla tili luodaan. Käyttäjän on annettava tietonsa rekisteröintiä varten. Tili on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita Käyttäjällä on kielletty paljastaa kolmansille osapuolille.
1.3. Omalla Tilillä Käyttäjä voi ladata Korttitietojaan Yrityksen määrittelemässä muodossa ja vastaanottaa vastaavia raportteja Kortille tallennetuista ja järjestelmään ladatuista tiedoista.

2. Maksumenettely

2.1. Palvelumaksu ilmoitetaan Yrityksen verkkosivuilla. Käyttäjän on maksettava Palvelusta jollakin verkkosivustolla määritellystä käteismaksutavasta.
2.2. Jos Käyttäjä on kuljettajan digipiirturikortin omistaja, Käyttäjän on suoritettava Palvelusta ennakkomaksu 30 kalenteripäivän ajan. Maksun suorittamisen jälkeen Käyttäjä voi lähettää tietoja ja vastaanottaa raportteja. Jos Käyttäjä on yrityksen digipiirturikortin omistaja, Käyttäjän on maksettava Palvelusta jälkikäteen, ja maksu lasketaan jokaisesta kalenterikuukaudesta yksityishenkilöiden (kuljettajien) määrän perusteella kyseisessä kalenterikuussa, joiden tiedot on ladattu Käyttäjän yhteydessä.
2.3. Jos Käyttäjä on lisännyt maksukorttinsa Tiliin, Yrityksellä on oikeus periä maksu kortilla sen maksun summan verran, jonka Käyttäjä maksaa Yritykselle.
2.4. Toimituksen yhteydessä maksettavan Yrityksen on lähetettävä sähköisesti valmistettu lasku Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköisesti laadittu lasku (ilman allekirjoitusta) riittää maksun suorittamiseen. Käyttäjä maksaa laskunsa viimeistään 10 päivän kuluessa laskun lähetyspäivästä.
2.5. Palvelumaksu ilmoitetaan verkkosivustolla, ja Yrityksellä on oikeus muuttaa Palvelumaksua ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset tulevat voimaan heti sen jälkeen, kun ne on julkaistu verkkosivustolla.
2.6. Kaikki maksut katsotaan suoritetuksi siitä hetkestä lähtien, kun Yritys on saanut asiaankuuluvan määrän tililleen.
2.7. Jos käyttäjä ei maksa Palvelumaksuja asetetussa määräajassa ja ilmoitetussa määrässä, Yritys voi yksipuolisesti keskeyttää Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta, mukaan lukien Käyttäjätilin estäminen.
2.8. Jos Käyttäjä ei maksa Palvelumaksuja asetetussa määräajassa ja ilmoitetussa määrässä, Yritykselle on maksettava sakko, joka on 0,1% laskutetusta kokonaismaksusta jokaisesta päivästä eräpäivän jälkeen, kunnes kaikki velvoitteet ovat täyttyneet. Seuraamuksen maksaminen ei vapauta Käyttäjää laillisten sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä.

3. Osapuolten velvoitteet

3.1. Yrityksellä on oikeus milloin tahansa tarkistaa, muuttaa, parantaa, väliaikaisesti keskeyttää Palvelu, Tili tai verkkosivusto.
3.2. Käyttäjälle ilmoitetaan ja hän suostuu siihen, että kaikki verkkosivustolla Käyttäjän käyttäjänimellä ja salasanalla suoritetut toimenpiteet sitovat Käyttäjää ja Käyttäjän katsotaan suorittavan ne.
3.3. Palvelua tarjotaan informaatiotarkoituksiin, joten Yritys ei vastaa mistään mahdollisista menetyksistä, jotka ovat syntyneet tai voivat syntyä Palvelujen tarjoamisen seurauksena, mukaan lukien mahdolliset epätarkkuudet tai virheet.
3.4. Palvelu sisältää teknisiä ratkaisuja, joten voi olla joitain tapauksia, joissa Palvelun saatavuus voidaan keskeyttää.
3.5. Sopimuksen perusteella Käyttäjälle myönnetään yksinoikeus ja peruutettava käyttöoikeus ohjelmiston käyttämiseen. Käyttäjällä ja muilla henkilöillä on kiellettyä käyttää ohjelmistoa millä tahansa muilla tavalla, paitsi Sopimuksessa määrätyin edellytyksin ilman Yrityksen kirjallista suostumusta.
3.6. Yrityksellä on oikeus rajoittaa Käyttäjätietojen tallennusaikaa Yrityksen järjestelmään yksipuolisesti.
3.7. Kaikki Palvelun, ohjelmiston, Yrityksen verkkosivuston ja siihen sisältyvän sisällön immateriaalioikeudet (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, tekijänoikeudet, suunnitteluoikeudet, tavaramerkit jne.) kuuluvat yksinomaan Yritykselle. Jos näitä oikeuksia loukataan, syyllinen osapuoli voidaan saattaa vastuuseen lainsäädännön määräysten mukaisesti, ja se on vastuussa kaikista vahingoista, jotka ovat Yritykselle ja/tai kolmansille osapuolille aiheutuneet tai mahdollisesti aiheutuvat. Tilillä olevat Käyttäjätiedot kuuluvat itse Käyttäjälle.
3.8. Jos Käyttäjällä on valituksia Palvelun laadusta, hänen on toimitettava Yritykselle vastaava hakemus, joka sisältää Käyttäjän tunnistetiedot sekä tiedot hakemuksen perusteista. Hakemus lähetetään Yrityksen lailliseen osoitteeseen tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen info@tachogram.com.
3.9. Yritys tarjoaa verkkosivuillaan Henkilötietojen Käsittelyyn ja suojaamiseen liittyviä asiakirjoja (esimerkiksi Tietosuojakäytäntö, Henkilötietojen Käsittelysopimus jne.).

4. Loppusäännökset

4.1. Yrityksellä on oikeus milloin tahansa muuttaa ja/tai täydentää Sopimusta yksipuolisesti.
4.2. Yrityksellä ja Käyttäjällä on kummallakin oikeus irtisanoa Sopimus yksipuolisesti 30 päivää etukäteen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Jos Käyttäjä ei täytä tai täytä velvollisuuksiaan Yritykselle kohtuuttomasti, Yrityksellä on oikeus irtisanoa Sopimus yksipuolisesti 5 päivää etukäteen. Käyttäjä on velvollinen täyttämään kaikki Yritysvelvoitteet viimeistään Sopimuksen päättymispäivänä.
4.3. Yrityksellä on oikeus yksipuolisesti ja oman harkintansa mukaan siir tää Sopimus ja/tai siitä johtuvat velvoitteet kolmannelle osapuolelle.
4.4. Käyttämällä Palveluita Käyttäjän tulkitaan sitoutuvan näihin ehtoihin (Sopimus). Jos Käyttäjä on yrityksen sähköinen digipiirturikortin omistaja, Sopimuksen hyväksyvä henkilö vahvistaa olevansa täysin oikeutettu hyväksymään Sopimuksessa määrätyt velvoitteet yrityksen nimissä.
4.5. Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät riidat tai vaatimukset (mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuoliset riidat tai vaatimukset) ratkaistaan Latvian tasavallan tuomioistuimissa Latvian tasavallan lainsäädännön mukaisesti.