Back to all posts
Kā pārliecināties, ka nepārkāp darba un atpūtas režīmu COVID-19 pandēmijas laikā?

Kā pārliecināties, ka nepārkāp darba un atpūtas režīmu COVID-19 pandēmijas laikā?

COVID-19 pandēmija ietekmē ekonomiku visā pasaulē, un transporta nozarei šajā vētrainajā laikā ir nozīmīga loma, lai nodrošinātu produktu piegādes ķēdes nepārtrauktību. Neatkarīgi no tā, vai kravā ir medicīnas aprīkojums, pirmās nepieciešamības preces, vai pārtika, ir svarīgi, ka tā tiek piegādāta laikā. Reaģējot uz neparasto situāciju, vairākas valstis ir ieviesušas izmaiņas darba un atpūtas laika regulējumā. Šajā rakstā apskatīsim ieviestās izmaiņas un to juridisko ietekmi, kā arī sniegsim ieteikumus, kā autovadītāji var pārliecināties, ka viņi nepārkāpj noteikumus.

Sāksim ar to, ka apskatīsim EK regulas Nr. 561/2006 14. pantu, kas dod valstīm iespēju piešķirt izņēmumus no regulas 6. līdz 9. panta attiecībā uz pārvadājumiem, kas tiek veikti ārkārtas apstākļos. COVID-19 pandēmija, bez šaubām, klasificējas kā ārkārtas apstāklis. Tāpat ir jāpiemin, ka regulā minēts, ka valstis drīkst piemērot pagaidu izņēmumus uz laiku līdz 30 dienām, par to nekavējoties informējot Eiropas Komisiju. Šādas darbības palīdz Komisijai apkopot informāciju un par to paziņot visām dalībvalstīm.

Apskatot 6. līdz 9. pantu, redzam, ka uz tiem balstās visa regula - šie četri panti nosaka transportlīdzekļa ikdienas vadīšanas laiku, ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmu, iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposmu, atļauto vadīšanas laiku divu secīgu nedēļu laikposmā, nepārtraukto braukšanas laiku u.c. Valstīm, kurās pastāv iespēja ieviest noteikumu atvieglojumus, ir pilnīga izvēles brīvība attiecībā uz to, kuriem regulas punktiem tos piemērot. Dažas dalībvalstis pagarina ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laiku, dažas - iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposmu, bet vēl citas - nepārtraukto transportlīdzekļa vadīšanas laiku.

Izmaiņu izprašanu sarežģī fakts, ka dažas valstis, piemērojot izņēmumus noteikumos, tos attiecina tikai uz noteiktiem piegādes veidiem. Piemēram, Beļģija noteikusi izņēmumus, kas paredz pagaidu un ierobežotus transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposma regulējuma atvieglojumus autovadītājiem, kuri ir iesaistīti piegādes ķēdes nodrošināšanā pirmās nepieciešamības precēm un medikamentiem.

Diemžēl šī situācija būtiski ietekmē autovadītāju darbu, jo viņi vairs nevar paļauties uz tahogrāfos pieejamajiem datiem, ņemot vērā, ka tie nereģistrē informāciju par kravas saturu un izmaiņām likumdošanā.

Tāpat viņi nevar pilnībā paļauties uz datu analīzes pakalpojumu sniedzējiem, kuri nespēj tik strauji veikt izmaiņas savās sistēmās, ņemot vērā, ka informācija par izmaiņām regulas piemērošanā mainās pa dienām un stundām.

Kā rīkoties šajā situācijā?

  1. Pārliecinies, ka pilnībā izproti, kāda ir situācija katrā valstī, kas tev jāšķērso;
  2. Pārbaudi, vai tava krava kvalificējas izņēmumiem (atceries Beļģijas piemēru);
  3. Ja tu kvalificējies, saglabā informāciju par piegādātajām kravām, lai nepieciešamības gadījumā vari pierādīt, ka biji kvalificējies izņēmumiem;
  4. Izmanto datu analīzes risinājumus, piemēram, Tachogram, kas ļauj tev apskatīt datus vizuāli, kā arī parāda veiktos pārkāpumus, un pēc tam pārbaudi, vai pārkāpumi ir patiesi, ņemot vērā aktuālās izmaiņas likumdošanā konkrētajā valstī;
  5. Pievērs pastiprinātu uzmanību pareizai maiņas sākuma un beigu valsts ievadīšanai. Pārliecinies, ka vajadzības gadījumā varēsi pierādīt, ka transportlīdzekļa vadīšanas laiks atbilst izmaiņu noteikumiem konkrētā valstī. Piemēram, ja tu vadi transportlīdzekli valstī, kurā atļautais vadīšanas laiks ir 11 stundas, tad tev nevajadzētu pabeigt maiņu valstī, kur nav atļauts vadīt transportlīdzekli 11 stundas. Tāpat seko līdzi iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposmam un atļautajam vadīšanas laikam divu secīgu nedēļu laikposmā tajās valstīs, kuras šķērso nedēļas beigās;
  6. Regula tika ieviesta ar mērķi uzlabot drošību uz ceļa, un jebkuras tajā veiktās izmaiņas jāievēro tikai, ja tās neapdraud satiksmes drošību. Ja iespējams, paturi prātā, ka likumdošanas atvieglojumi nenozīmē, ka tev tiem jāseko. Labā prakse vienmēr ir sekot standarta noteikumiem un pārliecināties, ka netiek pārkāpta likumdošana.

Šobrīd neviens nevar paredzēt, kad esošā situācija mainīsies un kā līdz tam mainīsies likumdošana. Pārliecinies, ka tev vienmēr pieejama aktuālā informācija par situāciju valstīs, kuras šķērso, un rūpējies gan par savu, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību.

Tikmēr, ja tev radušies kādi jautājumi par Tachogram, droši sazinies ar mums, rakstot uz info@tachogram.com!