Back to all posts
Kuinka varmistaa, että noudatat kansainvälistä lainsäädäntöä COVID-19 pandemian aikana?

Kuinka varmistaa, että noudatat kansainvälistä lainsäädäntöä COVID-19 pandemian aikana?

COVID-19 pandemia vaikuttaa kovasti koko talouteen ympäri maailmaa, ja kuljetustoiminta on yksi tärkeimmistä asioista toimitusvarmuuden säilyttämiseksi näinä vaikeina aikoina. Olipa kyse lääkinnällisistä laitteista ja tarvikkeista tai säännöllisistä ruokatoimituksista, on tärkeää, että tavarat toimitetaan ajoissa. Tämän epätavallisen tilanteen vuoksi useat maat ovat muuttaneet työ- ja lepoaikamääräyksiä vastauksena tilanteeseen. Tässä artikkelissa tarkastellaan eri maiden tekemiä muutoksia, niiden oikeudellisia vaikutuksia sekä annetaan joitain ehdotuksia siitä, kuinka kuljettajat voivat varmistaa, etteivät he riko sääntöjä.

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 14 artiklassa mainitaan, että jäsenvaltiot voivat komission luvalla myöntää vapautuksia tämän asetuksen 6–9 artiklan säännösten soveltamisesta poikkeuksellisissa olosuhteissa harjoitettaville kuljetuksille. COVID-19 pandemia on ehdottomasti yksi sellaisista tilanteista. On hyvää mainita, että samassa asetuksessa todetaan myös, että kiireellisissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat myöntää enintään 30 päivän ajaksi poikkeuksen, josta on ilmoitettava komissiolle välittömästi. Tämä puolestaan auttaa Euroopan komissiota keräämään kaikki tarvittavat tiedot ja julkaisemaan ne kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkasteltaessa 6–9 artiklaa näemme, että tämä on pohjimmiltaan asetuksen selkäranka. Nämä neljä artiklaa määrittelevät vuorokautisen ajoajan, vuorokautisen ja viikoittaisen lepoajan, viikoittaisen ja kahden viikon ajoajan, yhtäjaksoisen ajoajan jne. Jäsenvaltioissa, joissa on mahdollisuus joustaa näiden puitteissa, voidaan itse määrittää, mitä sääntöjä kevennetään. Jotkut näistä pidentävät vuorokautista ajoaikaa, toiset viikoittaista ajoaikaa ja muut aikaa, jonka voidaan käyttää ajamiseen ilman täysipituista taukoa.

Entistä monimutkaisemmaksi tämän tekee se, että jotkut jäsenvaltiot määrittelevät poikkeukset säännöistä, jotka koskevat vain tiettyjä toimituksia. Esimerkiksi Belgia määritteli vapautuksensa seuraavasti: ”Belgia on ilmoittanut välttämättömien tavaroiden ja lääkkeiden toimitusketjuun osallistuvien kuljettajien väliaikaisesta ja rajoitetusta helpottamisesta ajo- ja lepoaikojen täytäntöönpanossa”.

Valitettavasti tilanteesta tulee kuljettajille erittäin monimutkainen, koska he eivät voi enää luottaa tietoihin, joita digipiirturit näyttävät heille näytöllä, koska digipiirtureilla ei ole tietoja kuljetettavista tavaroista tai säännöksien muutoksista. Lisäksi kuljettajat eivät myöskään voi luottaa analyysiohjelmistojen tarjoajiin, koska tiedot sääntöjä koskevista poikkeuksista muuttuvat joka päivä ja joka tunti. Analyysiohjelmistotoimittajat eivät yksinkertaisesti pysty toteuttamaan järjestelmämuutoksia tällaisella nopeudella.

Kuinka selviytyä tästä vaikeasta tilanteesta?

  • Varmista, että ymmärrät täysin vallitsevan tilanteen jokaisessa maassa, jossa liikut;
  • Tarkista, täyttääkö lastisi poikkeusehdot (muista Belgian tapaus);
  • Jos sinulla on tämä määritelmä, säilytä toimittamasi rahtitiedot, jotta tarvittaessa voit todistaa, että olet oikeutettu poikkeuksiin;
  • Käytä analyysiohjelmistoa, kuten Tachogram, jonka avulla voit tarkastella tietoja visuaalisesti, nähdä rikkomuksia ja tarkistaa sitten uudelleen, ovatko nämä rikkomukset hyväksyttyjä vai ei, riippuen kyseisen maan lainsäädännön muutoksista;
  • Kiinnitä erityistä huomiota ajotapahtuman aloitus- ja lopetusmaiden oikeaan määrittämiseen. Varmista, että pystyt todistamaan, että ajoaikasi vastaa näiden tiettyjen maiden vapautussääntöjä. Jos esimerkiksi ajat maassa, jossa on sallittua ajaa 11 tuntia, sen jälkeen sinun ei tule lopettaa vuoroasi maassa, jossa ei saa ajaa 11 tuntia. Kiinnitä huomiota myös viikoittaisten ja kahden viikon jaksojen ajoaikoihin ja maihin, joissa ajat viikon lopulla.
  • Asetus tehtiin tieturvallisuuden parantamiseksi ja kaikkia muutoksia asetukseen tulisi soveltaa käytäntöön vain silloin, kun se ei vaikuta heikentävästi tieturvallisuuteen. Muistathan, että poikkeukset asetuksesta eivät tarkoita sitä, että niitä tulee käyttää. Aina on suotavaa noudattaa vakio sääntöjä ja varmistaa, ettei riko mitään sääntöjä.

Tällä hetkellä kukaan ei voi ennustaa, milloin tilanne muuttuu ja miten määräykset muuttuvat sen mukaan. Varmista aina saatavilla olevat ajantasaiset tiedot niiden maiden tilanteesta missä matkustat ja pidä itsesi sekä muut tienkäyttäjät turvassa.

Jos sinulla on jotain kysyttävää Tachogramista, ota meihin yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen info@tachogram.com!