Back to all posts
Mobilitātes pakotnes regula: iespēja pagarināt braukšanas laiku

Mobilitātes pakotnes regula: iespēja pagarināt braukšanas laiku

Vēl pavisam nesen mēs aizsākām bloga rakstu sēriju par Mobilitātes pakotnes ieviestajām izmaiņām braukšanas un atpūtas laika noteikumos. Mūsu mērķis – apskatīt izmaiņas teorijā un praksē, kā arī sniegt papildu skaidrojumu tiem, kas lūko pēc palīdzības šajā jautājumā. Šajā rakstā mēs apskatīsim pēdējo no sērijas tēmām par iespēju autovadītājiem pagarināt braukšanas laiku, atgriežoties darba devēja operatīvajā centrā vai savā dzīvesvietā.

Jaunie noteikumi un to darbības joma

Līdz šim Mobilitātes pakotnes rakstu sērijā esam detalizēti apskatījuši noteikumus saistībā ar iknedēļas atpūtu, kā arī atpūtas laiku prāmjos un vilcienos. Līdzās tām likumdevēji ir ieviesuši arī papildu noteikumus, kas izņēmuma gadījumos ļauj autovadītājiempārsniegt braukšanas laiku, lai sasniegtu mājas vai darba devēja uzņēmējdarbības vietu.

To mērķis ir nodrošināt autovadītājiem, kas atgriežas mājās (neatkarīgi no tā, vai tā ir uzņēmējdarbības vieta vai vadītāja dzīvesvieta), iespēju pabeigt darbu un veikt pilnvērtīgu, nepārtrauktu atpūtu.

Diskusijas centrā šoreiz EK regulas Nr. 561/2006 12. pants. Un lai gan sākotnēji tasšķiet vienkāršs, mūsuprāt, atsevišķi pantā ietvertie noteikumi prasa padziļinātu ieskatu.

Tikai izņēmuma gadījumos

Pirmkārt, ir svarīgi saprast, ka jaunie noteikumi ir iekļauti regulas sadaļā Izņēmumi un nav uzskāmi par vispārpielietojamiem. Arī Eiropas Savienības Tiesa ir precizējusi, kas ir uzskatāms par izņēmumu, norādot:

“Minētā panta noteikumi neļauj vadītājam atkāpties no regulas tādu iemeslu dēļ, kas zināmi pirms pārvadājuma uzsākšanas. Minētais pants paredzēts, lai vadītāji varētu rast risinājumu, ja pārvadājuma laikā pēkšņi vairs nav iespējams ievērot regulu, t.i., situācijā, kad radušās neparastas grūtības, kuras nav atkarīgas no transportlīdzekļa vadītāja un ir neizbēgamas un kuras nevar paredzēt, pat ja visu rūpīgi ievēro.”

Lai gan šajā rakstā apskatītie noteikumi ir jaunums, EK regulas Nr. 561/2006 12. pants jau iepriekš pastāvējis, nosakot izņēmumu gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt cilvēku, transportlīdzekļa vai tā kravas drošību. Tas gan ietvēra tikai tuvākās atpūtas pieturas sasniegšanu. Šodien to pašu atrunu var izmantot, lai nokļūtu mājās.

Ar noteikumu, ka netiek apdraudēta ceļu satiksmes drošība

Vērs uzmanību, ka tiesību norma sākas ar frāzi “Ar noteikumu, ka netiek apdraudēta ceļu satiksmes drošība”. Kāpēc tas ir būtiski? Mūsuprāt, šādus izņēmumus var piemērot tikai tad, ja autovadītājs ir pārliecināts, ka viņa darbība uz ceļa netiks traucēta. 

Piemērs.

Tu pagarini braucienu, lai nokļūtu mājās, jūtoties ārkārtīgi noguris. Tā rezultātā notiek ceļu satiksmes negadījums. Šajā gadījumā, papildus zaudējumiem, tu visticamāk būsi atbildīgs arī par braukšanas un atpūtas laika noteikumu pārkāpšanu.

Noteikumi praksē

Tā kā jaunajos noteikumos ir nianses, kuras ir svarīgi apspriest, esam izvēlējušies citēt  regulas noteikumus, pievienojot īsu, skaidrojošu komentāru.

Braukšanas laika pārsniegšana par vienu stundu

“Ar noteikumu, ka netiek apdraudēta ceļu satiksmes drošība, ārkārtas apstākļos transportlīdzekļa vadītājs var arī atkāpties no 6. panta 1. un 2. punkta un 8. panta 2. punkta, pārsniedzot ikdienas un iknedēļas vadīšanas laiku par ne vairāk kā vienu stundu, lai sasniegtu darba devēja darbības centru vai transportlīdzekļa vadītāja dzīvesvietu, lai izmantotu iknedēļas atpūtas laikposmu.”

Pagarinot braukšanas laiku par vienu stundu, jāatceras arī par citiem piekritīgiem noteikumiem. EK regulas Nr. 561/2006 6. pantā norādīts, ka ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt deviņas stundas (var pagarināt līdz 10 stundām divas reizes nedēļā), iknedēļas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 56 stundas, un kopējais uzkrātais braukšanas laiks jebkurās divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 90 stundas.

Jāņem vērā, ka jaunie noteikumi piemin ikdienas un iknedēļas braukšanas laika pārsniegšanu, bet ne 90 stundu ierobežojumu, kas noteikts divām secīgām nedēļām. Tātad situācijā, kad esi iztērējis divu nedēļu limitu, iespēja pagarināt braukšanas laiku saskaņā ar šiem nosacījumiem nav attiecināma. Ja tas tomēr noticis, tiks reģistrēts noteikumu pārkāpums.

Braukšanas laika pārsniegšana par divām stundām

“Ievērojot tādus pašus priekšnosacījumus, transportlīdzekļa vadītājs var pārsniegt ikdienas un iknedēļas vadīšanas laiku par ne vairāk kā divām stundām, ar noteikumu, ka tieši pirms transportlīdzekļa vadīšanas papildu laikposma, kura mērķis ir sasniegt darba devēja darbības centru vai savu dzīvesvietu nolūkā izmantot regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis 30 minūšu nepārtrauktu atpūtas laikposmu.”

Šādā gadījumā pirms otrās stundas sākuma tev ir jāpaņem 30 minūšu pārtraukums. It kā pietiekami vienkārši, bet praktiski šādas situācijas gadīsies reti, un tev var nebūt iepriekš ieplānotas stāvvietas, kas nepieciešama, lai paņemtu pārtraukumu. Mūsu ieteikums — pirms uzsāc pirmo papildu stundu, apzini savas tuvākās stāvvietas.

Jāpievērš uzmanība arī atpūtas periodam. Reizēs, kad braukšanas laikam tiek pievienots divu stundu pagarinājums, uzreiz pēc tam ir jāizņem regulārais iknedēļas atpūtas periods, atšķirībā no iepriekšējā gadījuma, kas pieļauj saīsinātu iknedēļas atpūtu vai regulāro iknedēļas atpūtu.

Kamēr 12. pants pieļauj atkāpšanos no ikdienas atpūtas noteikumiem, kas atrunāti regulas 8. panta 2. punktā, šķiet, ka tas neattiecas uz ikdienas atpūtas periodiem gadījumos, kad transportlīdzekli vada vairāki darbinieki. Tātad neatkarīgi no tā, vai vadītāja kustības grafikam tiek pievienots papildu braukšanas laiks, lai nokļūtu mājās vai operatīvajā bāzē, ikdienas atpūtu jāizmanto 30 stundu laikā pēc pēdējā atpūtas perioda.

Visbeidzot, ņem vērā, ka izņēmums, kas noteikts 12. pantā par ikdienas braukšanas laiku, nav attiecināms gadījumos, kad ir iesaistīts nakts darbs*. Direktīvas 2002/15/EK 7. panta 1. punktā ir skaidri norādīts - ja tiek veikts nakts darbs, ikdienas darba laiks nedrīkst pārsniegt 10 stundas katrā 24 stundu periodā.

*Nakts darbs ir jebkurš darbs, ko veic nakts laikā, t.i., vismaz četras stundas, kā noteikts valsts tiesību aktos, no pulksten 00.00 līdz 07.00.

Neaizmirsti veikt izdruku

Ja atrodies situācijā, kad nevari nokļūt mājās nepārvaramu un neparedzamu apstākļu dēļ, neaizmirsti veikt izdruku, tiklīdz esi sasniedzis galamērķi. Tāpat kā citās nestandarta situācijās, tev ir jāizdara rakstiska atzīme izdrukas aizmugurē, paskaidrojot braukšanas laika pagarinājuma iemeslus un nepieciešamību. Pašu izdruku obligāti saglabā vismaz nākamās 28 dienas gadījumā, ja tiks veikta pārbaude uz ceļa. Pretējā gadījumā vari tikt sodīts par braukšanas un atpūtas laika noteikumu pārkāpšanu!

Noteikti pamanīsi, ka šādā situācijā automašīnā esošais digitālais tahogrāfs norādīs, ka esi pārsniedzis atļauto laiku un pārkāp noteikumus. Šis ir vēl viens piemērs situācijai, kurā Tachogram lietotāji būs ieguvēji, jo mūsu komanda vienmēr seko līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, nodrošinot, ka tu vienmēr redzēsi precīzu savu braukšanas datu atspoguļojumu.

Īpaši noteikumi par kompensācijām

"Jebkuru transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pagarinājumu kompensē ar līdzvērtīga ilguma atpūtas laikposmu, ko izmanto vienā reizē kopā ar jebkuru atpūtas laikposmu, līdz trešās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai."

Visbeidzot, šādi izņēmumi nāk ar saviem noteikumiem attiecībā uz kompensācijām. Par laimi, tie ir ļoti elastīgi! Īsumā, tu kompensē pavadīto laiku - attiecīgi vienu vai divas stundas - kopā ar jebkuru citu atpūtas laiku, neatkarīgi no tā, vai tā ir ikdienas vai iknedēļas atpūta. Vienkārši pārliecinies, ka esi to izdarījis līdz trešās nedēļas beigām kopš izņēmuma izmantošanas! Vairāk par kompensācijām uzzini šeit.

Esam oficiāli sasnieguši bloga rakstu sērijas beigas un vēlamies atgādināt, ka mūsu komanda seko līdzi likumdošanas izmaiņām, nodrošinot, ka Tachogram lietotāji vienmēr pārvietojas saskaņā ar spēkā esošajiem braukšanas un atpūtas laika noteikumiem!
Ja par Tachogram dzirdi pirmo reizi un uzskati, ka tas varētu atvieglot tavu ikdienas darbu, piesakies 30 dienu bezmaksas izmēģinājumam!