Back to all posts
EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin säännökset: Mahdollisuus pidentää ajoaikaa

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin säännökset: Mahdollisuus pidentää ajoaikaa

Jonkin aikaa sitten selvittelimme ja selitimme EU:n liikkuvuuspaketin säännöksiä lyhyessä blogisarjassa. Tavoitteenamme on esitellä miten muutokset ovat vaikuttaneet Tachogramin järjestelmään, ja neuvoa asian kanssa eksyksissä olevia. Tässä artikkelissa käymme läpi blogisarjan viimeisen aiheen esittelemällä mahdollisuuden pidentää kuljettajien ajoaikaa heidän palatessaan työnantajan toimipaikkaan tai omaan asuinpaikkaansa.

Uudet säädökset ja niiden laajuus

Olemme viimeisimmissä blogikirjoituksissamme käsitelleet viikoittaisia lepoaikoja ja viikoittaisten lepoaikojen vähentämistä, sekä esimerkkitapauksia, joita kuljettajat voivat hyödyntää työssään. Näiden muutosten lisäksi lainsäätäjät ovat lisänneet uuden säädöksen, jonka myötä kuljettajien on mahdollista pidentää ajoaikaansa paluumatkalla kotiin tai työpaikalle.

Tavoitteena on varmistaa, että kotimatkalla olevat kuljettajat saavat lopetettua työnteon ja pääsevät ansaitsemalleen häiritsemättömälle levolle.

Pohdinta perustuu EY:n asetuksen 561/2006 12 artiklaan, mutta vaikka säännöt näyttävät äkkiseltään päivänselviltä, vaativat jotkin kohdat lähempää tarkastelua.  

Vain poikkeustilanteissa

Ensinnäkin on tärkeää pistää merkille, että säädös sisältyy asetuksen poikkeustilanteita koskevaan lukuun, eli sitä ei voida pitää säännöllisesti käytettävänä yleiskäytäntönä. Tästä Euroopan tuomioistuimen julkaisema selvennys poikkeustilanteen määritelmästä:

"Tämä artikla ei oikeuta kuljettajaa poikkeamaan asetuksesta syistä, jotka olivat tiedossa ennen matkan alkamista. Se on suunniteltu antamaan kuljettajille toimintamallin tapauksissa, joissa asetusten noudattaminen matkan aikana tulee yllättäen mahdottomaksi, eli tilanteissa, joissa on kuljettajasta riippumattomia ilmeisen väistämättömiä vaikeuksia, joita ei voida ennakoida, vaikka yleisiä käytäntöjä noudatettaisiin."

Ja vaikka pidennettyä ajoaikaa koskevat säännöt ovat uusia, jo artikla 12 säätää, että poikkeuksia voidaan tehdä tilanteissa, joissa on varmistettava ihmisten, ajoneuvon tai sen kuorman turvallisuus. Tämä tarkoitti aikaisemmin kuitenkin vain matkaa seuraavalle levähdyspaikalle. Nyt samoja perusteluja voidaan käyttää koko paluumatkalle määränpäähän.  

Vain vaarantamatta tieturvallisuutta

Säännös alkaa sanoilla "edellyttäen, ettei liikenneturvallisuus siten vaarannu". Mitä se tarkoittaa? Nähdäksemme, sitä että, seuraavia poikkeuksia voidaan soveltaa vain, jos kuljettaja voi olla varma siitä, ettei hänen suorituskykynsä ajossa heikenny. Jos esimerkiksi jatkaisit kotimatkaa ollessasi erittäin väsynyt tai huonovointinen, ja aiheuttaisit onnettomuuden, saattaisit vahingon lisäksi olla vastuussa myös ajo- ja lepoaikasääntöjen rikkomisesta.

Soveltaminen käytännössä

Koska uudet säädökset sisältävät lähempää tarkastelua vaativia yksityiskohtia, tarjoamme tässä suoria lainauksia säädöstekstistä, ja lyhyitä kommentteja niiden tueksi.

Työajan ylittäminen tunnilla

“”Edellyttäen, ettei liikenneturvallisuus vaarannu, poikkeuksellisissa olosuhteissa kuljettaja voi myös poiketa siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja ylittää vuorokautisen ja viikoittaisen ajoajan enintään yhdellä tunnilla päästäkseen työnantajan toimipisteeseen tai omaan asuinpaikkaansa viikoittaisen lepoajan käyttämistä varten."

"Pidentäessäsi ajoaikaa tunnilla sinun on muistettava myös muut tilannetta koskevat säännöt. EY:n asetuksen 561/2006 artikla 16 määrää, että päivittäinen ajoaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia (voidaan pidentää kymmeneen tuntiin kahdesti viikossa), viikoittainen ajoaika ei saa ylittää 56 tuntia, ja yhteenlaskettu ajoaika kahden peräkkäisen viikon aikana ei saa ylittää 90 tuntia."

Huomaa että uudessa säännöksessä mainitaan päivittäisen ja viikoittaisen ajoajan ylittäminen, mutta ei kahdelle peräkkäiselle viikolle asetettua 90 tunnin rajaa. Tämä tarkoittaa sitä että, ollessasi lähellä kahden peräkkäisen viikon aikarajaa mahdollisuus ajoajan pidentämiseen ei päde, ja se voidaan tulkita rikkeeksi.

Työajan ylittäminen kahdella tunnilla

“Kuljettaja voi samoin edellytyksin ylittää vuorokautisen ja viikoittaisen ajoajan enintään kahdella tunnilla, edellyttäen että välittömästi ennen työnantajan toimipisteen tai kuljettajan asuinpaikan saavuttamiseksi säännöllisen viikoittaisen lepoajan pitämistä varten tehtyä lisäajoa pidettiin 30 minuutin keskeytymätön tauko.”

Tässä tapauksessa ennen toisen lisätunnin aloittamista, sinun on pidettvä 30 minuutin tauko. Vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä tällaisia tilanteita tulee vastaan vain harvoin ja yllättäen, jolloin sinulla ei välttämättä ole ennalta valittua pysäköintipaikkaa tauon pitämistä varten. Suosittelemmekin tarkastelemaan mahdollisia vaihtoehtoja jo ennen ensimmäisen lisätunnin aloittamista.

On myös säädetty niin että, lisätessäsi kahden tunnin pidennyksen ajoaikaasi, on sitä seurattava säännöllinen viikoittainen lepo, toisin kuin edellisessä tapauksessa, jossa oli mahdollista pitää joko lyhennetty, tai säännöllinen viikoittainen lepoaika.

Vaikka artikla 12 sallii poikkeamisen artiklassa 8(2) säädetyistä päivittäisistä lepoajoista, se ei näytä koskevan päivittäisiä lepoaikoja monimiehistötapauksissa. Siispä riippumatta siitä onko kuljettajan aikatauluun lisätty ajoajan pidennystä tai ei, on päivittäinen lepo pidettävä 30 tunnin sisällä edellisestä lepoajasta.

Lopuksi, huomaa että artiklassa 12 kuvattu poikkeus koskien päivittäistä ajoaikaa ei päde tilanteissa, joissa on kyse yötyöstä*. Direktiivin 2002/15/EY artikla 7(1) nimeomaisesti toteaa, että kyseen ollessa yötöistä päivittäinen työaika ei saa ylittää kymmentä tuntia kulloisenkin 24 tunnin jakson aikana.

*yötyötä on mikä tahansa yöaikaan suoritettu työ, josta vähintään kolmen tunnin mittainen työjakso sijoittuu aikavälille 23.00-06-00.

Älä unohda tulostetta

Jos löydät itsesi tilanteesta, jossa sinun on olosuhteiden pakosta mahdotonta päästä kotiin, muista hankkia tilanteesta tuloste. Kuten muissakin poikkeustilanteissa, sinun on selvitettävä kirjallisesti tilanne ja siihen johtaneet olosuhteet, ja säilytettävä tulostetta 28 päivän ajan mahdollisen tarkastuksen varalta. Ilman tätä varatointa saatat saada sakon ajo- ja lepoaikasäädösten rikkomisesta.

Digipiirturit näyttävät tällaiset tilanteet todennäköisesti rikkomuksina. Tachogramin käyttäjät sen sijaan säästyvät väärinkäsityksiltä, sillä olemme sisällyttäneet kaikki liikkuvuuspaketin säädökset järjestelmäämme varmistaaksemme, että käyttäjämme ovat aina tilanteen tasalla. 

Korvauksia koskevat erityissäännöt

“Kaikki pidennetyt jaksot on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla, joka voidaan pitää minkä tahansa muun lepoajan yhteydessä, ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.”

Tällaisiin poikkeuksiin liittyy tietenkin omat sääntönsä siitä, kuinka tien päällä käytetty lisäaika korvataan. Onneksi nämä säännöt ovat hyvin joustavia! Lyhyesti sanottuna, hyvität käytetyn ajan - tunnin tai kaksi, vastaavalla lepoajalla minkä tahansa lepoajan yhteydessä, olkoon se päivittäinen tai viikoittainen. Pidä vain huoli, että suoritat hyvityksen seuraavan kolmen viikon aikana. Lisää korvausmekanismeista löydät täältä(englanniksi).

Olemme nyt päässeet loppuun tämän blogisarjan kanssa ja haluamme muistuttaa, että tiimimme on aina ajan tasalla lakimuutoksista varmistaakseen, että ajat aina ajantasaisten ajo- ja lepoaikasäädösten mukaisesti.  

Jos olet uusi täällä ja uskot että Tachogram voisi keventää sinunkin päivittäistä työtaakkaasi, hyödynnä 30 päivän veloitukseton kokeilujakso ja koe itse, mitä hyötyä siitä on.