Back to all posts
UNA-L: Alates Tachogrami kasutuselevõtust pole meil andmete allalaadimise rikkumisi olnud

UNA-L: Alates Tachogrami kasutuselevõtust pole meil andmete allalaadimise rikkumisi olnud

Kaubavedajate töö on väljakutseid esitav – alates tarneahela protsessi planeerimisest ja jälgimisest kuni pidevalt muutuvate rahvusvaheliste töö- ja puhkeaja reeglite järgimiseni. Sõidumeeriku andmete haldamine ja nende regulaarne allalaadimine on vaid üks asjadest, mida teha, et vältida märkimisväärseid trahve. Seda protsessi saab lihtsustada erinevate sõidukipargi halduslahenduste ja spetsiaalsete tööriistadega, mis on loodud hõlbustama digitaalse sõidumeeriku andmete allalaadimist ja analüüsi. Nende roll äriprotsesside juhtimisel kasvab ning selles on veendunud ka Läti kaubavedaja SIA UNA-L, kes on juba mitu aastat kasutanud digitaalse sõidumeeriku andmete allalaadimise ja analüüsi lahendust Tachogram.

SIA UNA-L tegeleb kaubaveoga kogu Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis, pakkudes näiteks ehituspaneelide transporti Rootsi, kus neid kasutatakse kõrghoonete ehitamisel. Ettevõttel on selles valdkonnas enam kui 10-aastane kogemus ning praegu on ettevõtte järelevalve all 60 juhti ja 40 veokit.

Turu trendide jälgimine ja digitaalsete sõidumeerikute andmete haldamise parendamine

UNA-L haldab suhteliselt suurt autoparki, mistõttu on ettevõtte jaoks oluline tegutseda võimalikult efektiivselt. Selle saavutamiseks jälgib juhtkond turutrende ja juurutab uusi tehnoloogiaid.

UNA-L juhatuse liige Edgars Lagzdiņš meenutab sõidumeeriku andmehalduslahenduse otsingutest rääkides:

"Aastaid tagasi tuli sõidumeeriku andmeid alla laadida ühelt sõidukilt teisele hüpates. See oli tülikas, sageli võimatu."

"Näiteks, kui sõiduk oli reisil terve aasta, polnud sõidumeeriku andmed meile kuidagi kättesaadavad. Kui sõidukit meie vaateväljas polnud, tähendas see, et me ei saanud sõidukijuhi tegevust jälgida.. See omakorda tõi sageli kaasa suuri trahve ettevõtte jaoks ning põhjustas muid ebameeldivaid olukordi." Ta lisas ka, et tol ajal oli tavaline, et sõidukijuhid unustasid inimliku eksituse tõttu digitaalsest sõidumeerikust info alla laadida."

Otsides võimalusi sõidukite asukoha ja kütusekulu jälgimiseks, alustas UNA-L koostööd kohaliku autopargi halduslahenduste pakkuja Maponiga, kes lõi seitse aastat tagasi digitaalse sõidumeeriku andmete haldamiseks ja analüüsiks spetsialiseerinud lahenduse Tachogram. UNA-L oli üks esimesi ettevõtteid, kes sellest teada sai ja  arvestades nende varasemat positiivset kogemust Maponiga, hakkasid nad umbes neli aastat tagasi kasutama Tachogrammi kogu oma sõidukipargi sõidumeerikute andmete haldamiseks ja analüüsimiseks.

Lihtne kasutada nii autojuhtidel, raamatupidajatel kui ka juhtkonnal autopargi haldamiseks

Edgars Lagzdiņši kogemus näitab, et Tachogrammi igapäevane kasutamine on väga mugav. "Kogu andmehaldusprotsess on täielikult automatiseeritud – kord kahe nädala või kuu tagant laetakse sõidukijuhtide andmed ühisesse pilve ning info sõidukijuhtide tegevuste kohta on juhtkonnale kättesaadav igal ajal ja igal pool."

"Tachogrammi andmeid kasutab aktiivselt ka raamatupidamine, et vaadata aruandeid, mis annavad vajalikku infot töötajate palga- ja lähetuskulude arvutamiseks,“

räägib ettevõtte esindaja.

Samuti on oluline, et see lahendus ei aita mitte ainult ettevõtte juhtkonda ja raamatupidamist, vaid ka sõidukijuhte endid. UNA-L esindaja sõnul vabastab Tachogram ettevõtte murest andmete õigeaegse allalaadimise pärast.

Rikkumiste analüüs – sõidukijuhtide koolitamise tööriist

UNA-L pöörab igapäevatöös enim tähelepanu rahvusvaheliste sõidu- ja puhkeaja reeglite järgimisele ning oma sõidukijuhtide sõidustiili analüüsimisele. „Selleks, et saada võimalikult täpset infot sõidukijuhi sõidustiili kohta, kasutame Tachogrammi funktsionaalsusi ning Mapon Expert jälgimisseadmete andmeid, mis annavad meile täpse ülevaate töö- ja puhkeperioodidest, läbitud vahemaadest, läbitud riikidest ja muudest asjakohastest näitajatest. See

annab meile võimaluse koolitada juhte ohutu ja vastutustundliku sõidu alal, teha täpseid palga- ja lähetuskulude arvestamist ning vältida vigu töötajatele tasu maksmisel,“

jagab Edgars Lagzdiņš oma kogemusi lahenduse kasutamisest. 

Ta ütleb, et Tachogrammist on kasu ka olukordades, kus juht on rikkunud sõidu- ja puhkeaja eeskirju. Sellistel juhtudel kasutatakse lahenduse pakutavaid andmeid konkreetsete rikkumiste tuvastamiseks ja nende arutamiseks juhiga. Selliste läbirääkimiste eesmärk on teadvustada rikkumiste olulisust ja vältida sarnaste olukordade kordumist tulevikus.

Mobiilirakendus on abiks liikvel olles

Ettevõtte meeskond kasutab oma igapäevatöös nii Tachogrammi veebiversiooni kui ka mobiilirakendust. "Arvestades, et olen alati liikvel, kasutan ka kõige sagedamini Tachogrammi mobiilirakendust. Nii saan sõidukijuhte aidata ja palju probleeme lahendada, isegi kaugtööd tehes," ütleb UNA-L juhatuse liige.

Sõidumeeriku andmete allalaadimise rikkumisi enam ei esine

Rääkides sellest, kuidas sõidukipargi halduslahendused, sealhulgas sõidumeerikute andmete allalaadimine ja analüüs, on aidanud ettevõttel ületada peamised probleemid ja parendada sõidukipargi haldamise tõhusust, ütleb Edgars Lagzdiņš: "Hetkel võin öelda, et me ei seisa enam silmitsi ühegi ülaltoodud probleemiga, kuna kõik sõidumeerikute andmete haldamise protsessid on automaatsed.

Tänu Tachogrammile oleme viimased neli aastat saanud töötada ilma andmete allalaadimise rikkumisteta,

mis on ainult positiivne. Tuleb tunnistada, et varem saime selliseid trahve päris tihti ja maksime 100–300 eurot trahvi iga kord, kui  sõidukijuht või ettevõte oli unustanud andmeid alla laadida.

Klienditugi ja professionaalsed lahendused erinevates olukordades

Eduka koostöö aluseks pole mitte ainult kvaliteetsed lahendused, vaid ka inimlik suhtlus. Vestluse käigus toob UNA-L esindaja välja, et senine koostöö Tachogrammi meeskonnaga on olnud väga edukas: "Lahenduse taga on vastutulelik, professionaalne meeskond, kes aitab alati õigel ajal leida lahendusi erinevatele olukordadele. Meie ühises koostöös pole kunagi probleeme olnud."

Rääkides valdkonna tulevikust ja eesseisvatest muudatustest seadusandluses, nagu Mobiilsuspaketi reeglid, ütleb Edgars Lagzdiņš, et hetkel on veel raske mõelda, millised piirangud ja regulatsioonid kaubavedajaid tulevikus ees ootavad, kuid ta on kindel, et Tachogram aitab ettevõttel kohaneda ja tegutseda vastavalt muutuvatele seadusenõuetele.

Kui teie ettevõte otsib ka võimalust autopargi sõidumeerikute andmete lihtsaks haldamiseks ja analüüsimiseks, võtke meiega ühendust info@tachogram.com või taotlege 30-päevast tasuta prooviperioodi, et tutvuda kõigi Tachogrami funktsioonidega!