Back to all posts
UNA-L: Tachogramin käyttöönoton jälkeen meillä ei ole ollut tietojen latausrikkomuksia

UNA-L: Tachogramin käyttöönoton jälkeen meillä ei ole ollut tietojen latausrikkomuksia

Rahdinkuljettajien työ on haastavaa – toimitusketjun suunnittelusta ja seurannasta kansainvälisten työ- ja lepoaikamääräysten noudattamiseen, jotka muuttuvat jatkuvasti. Ajopiirturitietojen hallinta ja niiden säännöllinen lataaminen on vain yksi tärkeimmistä toimista, joita on tehtävä sakkojen välttämiseksi. Tätä prosessia voidaan helpottaa erilaisilla kalustonhallintaratkaisuilla ja erityisillä työkaluilla, jotka on suunniteltu helpottamaan digitaalisen ajopiirturin tietojen lataamista ja analysointia. Niiden rooli liikkeenjohdon työssä kasvaa, ja näin on käynyt myös latvialaisessa rahtiyhtiössä UNA-L:ssä. UNA-L on käyttänyt Tachogramia, eli digitaalisen ajopiirturin tietojen lataus- ja analysointiratkaisua, kalustonsa hallintaan jo useita vuosia.

UNA-L on erikoistunut rahtikuljetuksiin koko Euroopan unionin ja Iso-Britannian alueella. Yrityksellä on yli 10 vuoden kokemus alalta, ja tällä hetkellä yritys valvoo 60:ta kuljettajaa ja 40:ää kuorma-autoa.

Markkinatrendien seuraaminen ja digitaalisen ajopiirturin tietojen hallinnan parantaminen

UNA-L:llä on suhteellisen suuri kalusto, joten yrityksen on oltava mahdollisimman tehokas. Tämän saavuttamiseksi johtoryhmä seuraa markkinoiden kehitystä ja ottaa käyttöön uusia teknologioita.

UNA-L:n hallituksen jäsen Edgars Lagzdiņš muistelee ajopiirturitietojen hallintaratkaisun valitsemista seuraavasti: "Vuosia sitten ajopiirturitiedot piti ladata hyppäämällä ajoneuvosta toiseen. Se oli hankalaa, usein mahdotonta. Esimerkiksi jos ajoneuvo oli matkalla koko vuoden ympäri, ajopiirturin tiedot eivät olleet käytettävissämme millään tavalla. Jos ajoneuvo ei ollut lähistöllä, emme voineet seurata kuljettajan toimintaa. Tämä puolestaan ​​johti usein suuriin sakkoihin ja muihin epämiellyttäviin tilanteisiin." Hän lisää, että tuolloin oli tavallista, että kuljettajat unohtivat ladata tiedot digitaalisesta ajopiirturista.

Etsittyään ratkaisuja ajoneuvojen sijainnin ja polttoaineen kulutuksen seuraamiseen UNA-L aloitti yhteistyön Maponin kanssa. Mapon on kalustonhallintaratkaisujen toimittaja, joka on luonut Tachogramin, eli digitaalisen ajopiirturin tietojen hallintaan ja analysointiin erikoistuneen ratkaisun. UNA-L oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka tutustuivat Tachogram-ratkaisuumme, ja positiivisten kokemustensa myötä he ottivat Tachogramin käyttöön koko kalustonsa  ajopiirturitietojen hallintaan ja analysointiin noin neljä vuotta sitten.

Johdon, kirjanpidon ja kuljettajien käyttöön

Edgars Lagzdiņšin kokemuksen mukaan Tachogramin käyttäminen on erittäin kätevää. "Koko tiedonhallintaprosessi on täysin automatisoitu – kerran kahdessa viikossa tai kuukaudessa kuljettajatiedot ladataan yhteiseen pilveen ja tiedot kuljettajien toiminnasta ovat johdon nähtävillä missä ja milloin tahansa. Ajopiirturitietoja käytetään myös aktiivisesti kirjanpidossa - raportit tarjoavat tarvittavia tietoja työntekijöiden palkkojen ja matkakorvausten laskemiseen", kertoo Edgars.

Lisäksi on tärkeää huomata, että Tachogram auttaa yrityksen johtajien ja kirjanpitäjien lisäksi myös kuljettajia. “Tachogram vapauttaa yrityksen huolehtimasta suotta esimerkiksi siitä, että tiedot ladataan varmasti ajoissa”, kertoo Edgars.

Analyysi sääntörikkomuksista – työkalu kuljettajien kouluttamiseen

Päivittäisessä työssään UNA-L kiinnittää eniten huomiota kansainvälisten ajo- ja lepoaikamääräysten noudattamiseen sekä kuljettajiensa ajotottumusten analysointiin. "Saadaksemme mahdollisimman tarkkaa tietoa kuljettajien käyttäytymisestä, käytämme Tachogramin toimintoja sekä Mapon Expert -seurantalaitteiden tietoja. Niiden avulla saamme tarkan yleiskuvan työ- ja lepoajoista, kuljetetuista reiteistä, maarajojen ylityksistä jne. Tämä antaa meille mahdollisuuden kouluttaa kuljettajia turvallisesta ja vastuullisesta ajamisesta, helpottaa palkka- ja matkakorvauslaskentaa ja auttaa välttämään virheitä maksettaessa työntekijöille korvauksia", Edgars Lagzdiņš jakaa kokemuksiaan ratkaisun käytöstä.

Hän kertoo, että Tachogramista on hyötyä myös tilanteissa, joissa kuljettaja on rikkonut ajo- ja lepoaikamääräyksiä. Tällaisissa tapauksissa ratkaisun tarjoamien tietojen avulla tunnistetaan tietyt rikkomukset ja keskustellaan niistä kuljettajan kanssa, jolloin yritys voi kouluttaa kuljettajia liikennesääntöjen tärkeydestä ja ehkäistä vastaavia tilanteita tulevaisuudessa.

Mobiilisovellus apuna tien päällä

UNA-L:n tiimi käyttää päivittäisessä työssään sekä Tachogramin selainversiota että mobiilisovellusta. "Koska olen aina liikkeellä, käytän useimmiten Tachogram-mobiilisovellusta. Näin voin auttaa kuljettajia ja ratkaista monia ongelmia myös työskennellessäni etänä", Edgars Lagzdiņš sanoo.

Ei enää rikkomuksia ajopiirturitietojen lataamisessa

Edgars Lagzdiņš kertoo, että kalustonhallintaratkaisut, mukaan lukien ajopiirturitietojen lataus ja analysointi, ovat auttaneet yritystä voittamaan liiketoimintahaasteita ja parantamaan kalustonhallintaa.

“Tällä hetkellä voin sanoa, että emme enää kohtaa aiemmin mainittuja ongelmia, koska kaikki ajopiirturitietojen hallintaprosessit ovat täysin automatisoituja. Tachogramin ansiosta olemme viimeisten neljän vuoden aikana pystyneet toimimaan täysin ilman rikkomuksia ajopiirturitietojen lataamiseen liittyen, mikä on mahtavaa! Ikävä myöntää, mutta ennen näitä rikkomuksia tapahtui aika usein ja se maksoi meille 100-300 euroa joka kerta, kun kuljettaja tai yritys oli unohtanut ladata tiedot”, Edgars Lagzdiņš kertoo.

Asiakastuki ja ammattitaitoiset ratkaisut kaikissa tilanteissa

Onnistunut yhteistyö perustuu laadukkaiden ratkaisujen lisäksi avoimeen viestintään. Keskustellessamme yrityksen kokemuksista, Edgars Lagzdiņš kertoo nykyisen yhteistyön Tachogram-tiimin kanssa sujuneen erittäin hyvin. "Tuotteen takana on reagoiva, ammattitaitoinen tiimi, joka auttaa aina löytämään ratkaisut eri tilanteisiin oikea-aikaisesti. Meillä ei ole koskaan ollut ongelmia yhteistyömme aikana”, hän jatkaa.

Alan tulevaisuutta ja tulevia lainsäädännön muutoksia pohtiessaan Edgars sanoo, että tällä hetkellä on vielä vaikea kuvitella, minkälaiset rajoitukset ja määräykset odottavat rahdinkuljettajia tulevaisuudessa. Hän on kuitenkin vakuuttunut, että Tachogram auttaa yritystä sopeutumaan ja toimimaan muuttuvan lainsäädännön mukaisesti.

Etsiikö myös sinun yrityksesi ratkaisuja, joilla voidaan hallita ja analysoida helposti kaluston ajopiirturitietoja? Ota meihin yhteyttä sähköpostitse suomi@mapon.com tai aloita ilmainen testijakso tutustuaksesi kaikkiin Tachogramin ominaisuuksiin!