This site uses cookies. If you agree, in addition to strictly necessary cookies, we will use cookies to analyse traffic data and display customized page content and advertising. Politika kolačića

Partnerstva građena povjerenjem

Tachogram traži partnere i prodavače diljem Europe.

Avelita transport Baltic Line Ortima - providing reliability Lux Tachograph Academy Charterway Vlantana Kreiss

Vodeća na tržištu analiza podataka tahografa

Tachogram je digitalno rješenja za analizu tahografskih podataka koje se stalno razvija i poboljšava. Njegov glavni fokus je na korisničkom iskustvu i edukaciji korisnika o ispravnom korištenju tahografa. Tachogram također osigurava prikladan i lagan način izračuna vozačkog radnog vremena za izračun plaća te praćenje nadolazećih preuzimanja i datuma kalibracije tahografa.

Integrirajte Tachogram u platformu za praćenje flota (Fleet Management)

Tachogram omogućava neprimjetan način integracije s GPS platformama za praćenje. Ako platforma za praćenje GPS-a podržava prijenos DDD datoteka, možete implementirati izravni prijenos tahografskih datoteka u tahograf i vratiti podatke iz DDD datoteka natrag na vašu platformu.

Postanite preprodavač

Tachogram je napravljen držeći model preprodavača na umu od temelja, što znači da je početak poslovanja u preprodaji Tachogram vrlo jednostavan. Sustav ima ugrađenu CRM ploču s fleksibilnim opcijama za upravljanje klijentima i ugrađen sustav naplate. Tachogram će vam omogućiti dokumentaciju za prodajne treninge kao i prodajne natuknice kako bi lakše pristupili i konvertirali potencijalne prodajne prilike

Postanite odmah partner i podijelite uspjeh