Deze site maakt gebruik van cookies. Als u akkoord gaat, zullen we, naast strikt noodzakelijke cookies, cookies gebruiken om trafiek gegevens te analyseren en aangepaste pagina-inhoud en advertenties weer te geven. Cookie beleid
Privacybeleid

Tachogram respecteert de privacy van zijn gebruikers en is volledig geëngageerd om hun persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe Tachogram ("Tachogram", "wij", "ons", "onze") informatie verwerkt over personen, inclusief persoonlijke gegevens, met betrekking tot het gebruik van de website Tachogram.com en de digitale tachograafservice (" Service"). Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over wat voor soort informatie wij verzamelen over individuen en waarom, wat we ermee doen en hoe we omgaan met dergelijke informatie.

Door deze website of een van onze Services te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden uiteengezet in dit Privacybeleid, Cookiebeleid, Servicevoorwaarden en andere voorwaarden en het beleid gepubliceerd op onze website. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, moet u deze website verlaten en alle gebruik van onze services stopzetten.

1. INLEIDING

1.1. Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonlijke gegevens van onafhankelijke individuele gebruikers (de "gebruiker" of "u") van de Tachogram-service, bezoekers van de Tachogram-website ("u") en de verwerking van persoonsgegevens door Tachogram namens bedrijven, organisaties, instellingen, groepen van mensen, etc., die persoonlijke gegevens van hun werknemers of andere individuen binnen hun Tachogram-account ("Klant") binnen de Service bewaken en verwerken.

1.2. Tachogram zal Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met betrekking tot Geregistreerde gebruikers in de European Economic Area("EEA"). Tachogram moet voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (“("GDPR")”).

1.3. De termen 'Persoonlijke gegevens', 'Betrokkene', 'Verwerken', 'Controller', 'Bewerker' en 'Toezichthoudende autoriteit', zoals gebruikt in dit Privacybeleid, hebben dezelfde betekenis als in de GDPR wordt vermeld.

1.4. Tachogram fungeert als een gegevenscontroller en bepaalt het doel en de middelen voor het verwerken van de volgende gegevens:

a) Persoonlijke gegevens van de Gebruikers die zelf klant zijn van Tachogram en die hun Persoonlijke gegevens rechtstreeks naar het Tachogram verzenden, zoals bestuurders en andere personen die zich onafhankelijk voor Tachogram registreren (maak een Tachogram-account voor eigen gebruik);

b) Persoonlijke gegevens van personen die zich abonneren op het ontvangen van commerciële berichten en ander nieuws en updates van Tachogram, maar die geen geregistreerde gebruikers van Tachogram Service zijn.

1.5. Identiteits- en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de voornoemde gegevens - SIA Mapon, adres: Ojara Vaciesa iela 6B, Riga, LV-1004, Letland.

1.6. Wanneer Tachogram Persoonlijke gegevens verwerkt die door de Cliënten zijn overgebracht naar Tachogram, fungeert Tachogram als een gegevensverwerker.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS NAMENS KLANTEN DOOR TACHOGRAM ALS GEGEVENSVERWERKER

2.1. Dit gedeelte heeft betrekking op Tachogram klanten die persoonlijke gegevens van eindgebruikers van de service, zoals persoonlijke gegevens van medewerkers van klanten, overdragen naar Tachogram. Met betrekking tot dergelijke gegevens bepaalt de Klant het doel en de middelen om Persoonlijke Gegevens te verwerken, daarom is de Klant de Gegevensbeheerder.

2.2. Tachogram verwerkt de persoonlijke gegevens van eindgebruikers namens de klant en benadert alleen de gegevens met het doel de service te renderen, daarom is tachogram de gegevensverwerker.

2.3. Als u als een Betrokkene de eindgebruiker bent van Tachogram Service en uw persoonlijke gegevens aan ons worden verstrekt door uw werkgever, het privacybeleid van de Klant (bijv. Uw werkgever of andere organisatie die uw persoonlijke gegevens verwerkt), voor wiens rekening wij de gegevens verwerken, zijn van toepassing. Dit betekent dat elke vraag, verzoek, bezwaar of klacht die u als een Betrokkene mocht hebben in verband met de verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de Dienst, moet worden geadresseerd aan en opgelost door de Klant als de Gegevensbeheerder.

Details van de verwerking

2.4. De klant draagt ​​de persoonlijke gegevens van zijn eindgebruikers over aan Tachogram. Op deze manier geeft de Klant Tachogram de opdracht om Persoonsgegevens te verwerken om Service aan de Klant te verlenen op basis van de tussen Klant en Tachogram gesloten overeenkomst.

2.5. Voor alle duidelijkheid, dit privacybeleid bevat volledige en definitieve instructies van de klant aan Tachogram met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van eindgebruikers. Dit privacybeleid vormt een bindende overeenkomst voor gegevensverwerking.

2.6. Tachogram zal altijd alle Persoonlijke Gegevens namens de Klant verwerken, volgens de instructies van de Klant en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, inclusief vereisten van GDPR, indien van toepassing.

Type persoonlijke gegevens en categorieën van betrokkenen

2.7. Categorieën gegevenssubjecten waarvan de Persoonsgegevens voor rekening van de Klant worden verwerkt, zijn onder meer de werknemers, vertegenwoordigers en andere eindgebruikers van de Klant die zullen worden geregistreerd onder het account van de Klant. De informatie over deze personen die persoonlijke gegevens kan bevatten, wordt vermeld in Paragraaf 4.

2.8. Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen en/of vertrouwt op andere geschikte wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens van eindgebruikers. Klant bevestigt dat eindgebruikers zijn geïnformeerd over het feit dat hun persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Tachogram als een verwerker en andere derden die door Tachogram worden gebruikt voor de levering van de service.

Duur van de verwerking

2.9. Tachogram verwerkt de bovengenoemde gegevens zolang Tachogram de Service aan de Klant levert en de Klant een actief Tachogram account heeft. Persoonlijke gegevens kunnen echter op elk moment op verzoek van de klant worden verwijderd.

2.10. Na beëindiging van de contractuele relatie tussen Tachogram en de Klant, kunnen we doorgaan met het opslaan van enkele persoonlijke gegevens, beperkt tot het vereiste minimum, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te zorgen voor betrouwbare back-upsystemen, om geschillen tussen de Klant en het Tachogram op te lossen, indien aanwezig, fraude en misbruik voorkomen, Tachogram overeenkomsten afdwingen en/of legitieme belangen van Tachogram of derden nastreven.

Sub-processors

2.11. De klant gaat ermee akkoord dat Tachogram, met het oog op het verlenen van service aan de klanten, subprocessoren gebruikt die Tachogram de diensten bieden die worden vermeld in lid 7. Tachogram zorgt ervoor dat het alleen subprocessors gebruikt die voldoen aan dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming als uiteengezet in dit privacybeleid, in het bijzonder, biedt voldoende garanties en heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en voldoet anderszins aan de vereisten van GDPR, indien van toepassing. Indien dergelijke subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Tachogram aansprakelijk jegens de Klant.

Bijstand aan de controller

2.12. Rekening houdend met de aard van de verwerking, zal Tachogram als een Gegevensverwerker de Klant helpen met technische of organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, voor de nakoming van de verplichtingen van de Klant als Gegevensbeheerder met betrekking tot:

a) Alle verzoeken van de eindgebruikers van de Klant met betrekking tot toegang tot of rectificatie, uitwissing, beperking, portabiliteit, blokkeren of verwijderen van hun Persoonlijke gegevens die Tachogram namens de Klant verwerkt. In het geval dat een Betrokkene een dergelijk verzoek rechtstreeks naar Tachogram verzendt, zal Tachogram een ​​dergelijk verzoek onmiddellijk doorsturen naar de Klant;

b) Het onderzoeken van inbreuken op persoonsgegevens en de kennisgeving aan de toezichtautoriteit en de eindgebruikers van de klant met betrekking tot dergelijke inbreuken op persoonsgegevens;

c) In voorkomend geval, de voorbereiding van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en, waar nodig, overleg met de toezichthoudende autoriteit.

Retournering en verwijdering van gegevens

2.13. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, is Tachogram niet verplicht om de gegevens van de Klant op te slaan na beëindiging van de overeenkomst met de Klant en het verwijderen van de account van de Klant en alle accounts die ermee verbonden zijn.

2.14. Naar keuze van de Klant zal Tachogram alle Persoonsgegevens aan de Klant verwijderen of retourneren na het einde van de Dienstverlening met betrekking tot de verwerking en bestaande kopieën verwijderen, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat Tachogram dergelijke Persoonsgegevens opslaat.

3. DOELEINDEN EN REDENEN VAN VERWERKING

3.1. Tachogram als controller verwerkt uw persoonlijke gegevens om u de service te bieden, onze service te verbeteren, eventuele servicegerelateerde problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat u de best mogelijke klantervaring krijgt.

3.2. Tachogram verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt, voor de volgende doeleinden:

 • Door u te registreren voor het gebruik van de Service door uw Tachogram account aan te maken;
 • Het verzenden van facturen en het verwerken van betalingen voor de Service;
 • Het personaliseren van uw gebruik van de Service wanneer u uw accountinstellingen instelt;
 • Analyse van uw prestaties als een functie binnen onze Service;
 • Met u communiceren om u te informeren over de Tachogram-service en om u service-gerelateerde ondersteuning te bieden, uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken;
 • Om de service te verbeteren of om nieuwe functies binnen de service te ontwikkelen;
 • Analyse en meting om te begrijpen hoe onze Services worden gebruikt. We analyseren bijvoorbeeld gegevens over uw gebruik van de Service om het productontwerp te optimaliseren, rapporten te genereren en statistieken te maken over het gebruik van Tachogram Service;
 • Gepersonaliseerde advertenties, aanbiedingen en aanbiedingen aan u leveren;
 • Bescherming van juridische belangen van Tachogram, haar klanten, gebruikers en andere derden en om juridische redenen, zoals b.v. het afdwingen van onze Algemene voorwaarden of Privacybeleid, het naleven van toepasselijke wetgeving en het bijstaan ​​van wetshandhavingsinstanties.

We zullen om uw toestemming vragen voordat u uw informatie gebruikt voor een doel dat niet wordt behandeld in dit privacybeleid.

3.3. Tachogram verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend op een wettelijke basis. Wettelijke redenen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens variëren, afhankelijk van de specifieke groep gegevens en de doeleinden om deze te verwerken. Houd er rekening mee dat we dezelfde persoonlijke gegevens mogelijk gelijktijdig voor meerdere doeleinden verwerken en, respectievelijk, op meer dan één rechtsgrond.

Contract. Meestal is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens de contractuele relatie tussen u als gebruiker van service en Tachogram, omdat we bepaalde informatie nodig hebben om het contract te sluiten en onze verplichtingen die voortvloeien uit dit contract na te komen.

Wettelijke verplichting. In sommige gevallen verwerkt Tachogram Persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichtingen die ons door toepasselijke wetgeving worden opgelegd, zoals verplichtingen op het gebied van financiële en fiscale rapportering, of als we moeten reageren op juridische procedures.

Legitieme belangen. Verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het nastreven van legitieme belangen van Tachogram of de legitieme belangen van derden, waarbij u er altijd voor zorgt dat dergelijke verwerking niet opweegt tegen uw rechten en vrijheden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verwerken voor marketingdoeleinden op basis van ons legitieme belang om ons bedrijf te laten groeien en verbeteren. Andere legitieme belangen zijn onder meer het onderhouden van de Service om te voldoen aan de behoeften van onze Gebruikers en Klanten, reclame om onze Service vrij beschikbaar te maken voor gebruikers, het detecteren en voorkomen van fraude, misbruik, beveiliging en technische problemen met de Service, het naleven van verplichtingen jegens onze partners, het afdwingen van juridische claims , enz.

Toestemming. We verwerken enkele persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming. Dit is de informatie die we niet nodig hebben voor de uitvoering van het contract, maar u kunt ons vrijwillig dergelijke informatie verstrekken. Door een duidelijke bevestigende actie te ondernemen zoals het invoeren van notities, het invoeren van uw e-mailadres in het blogabonnement en klikken op "aanmelden", geeft u aan dat u akkoord gaat met de verwerking van uw respectieve persoonlijke gegevens. Merk op dat u het recht hebt om deze informatie te verwijderen en te allen tijde uw toestemming in te trekken.

4. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN VAN GEBRUIKERS TUSSEN TACHOGRAM EN KLANTEN

4.1. Tachogram verzamelt, genereert en ontvangt informatie op verschillende manieren wanneer u de Service gebruikt of een bestelling plaatst. Sommige van deze informatie bestaat uit persoonlijke gegevens.

Informatie die u verstrekt bij het maken van uw account of het plaatsen van een bestelling

4.2. Als gebruiker van Tachogram-services geeft u ons de volgende informatie met uw persoonlijke gegevens:

 • Volledige naam/bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • Betalingsinformatie;
 • Telefoonnummer;
 • Verzend-/factuuradres.

4.3. Houd er rekening mee dat sommige opties binnen de Service u toestaan ​​om persoonlijke gegevens vrijwillig bekend te maken. Tachogram verplicht u niet om dergelijke gegevens in te dienen, aangezien dit niet essentieel is voor de levering van de Service en u de Service kunt gebruiken zonder ons de bovengenoemde gegevens te verstrekken.

Integraties van derden

4.4. U kunt ervoor kiezen om diensten van derden te integreren met betrekking tot bepaalde aspecten van Tachogram Service. Een externe service is een software die wordt geïntegreerd met de Service en u kunt deze integratie in- of uitschakelen voor uw Tachogram account.

4.5. Eenmaal ingeschakeld, kan de relevante externe serviceprovider bepaalde informatie delen of ontvangen (inclusief importeren of exporteren). U dient de privacy-instellingen van deze services van derden te controleren om te begrijpen welke gegevens aan ons kunnen worden onthuld.

Informatie die u verstrekt door uw account te gebruiken of te configureren

4.6. Bij het configureren van de instellingen van uw Tachogram account, kunt u ons enige informatie verstrekken die, in verband met andere informatie, persoonlijke gegevens kan bevatten (zoals locatie, tijdzone, enz.).

Informatie die wordt verwerkt bij het gebruik van de Service

4.7. Een deel van de door Tachogram verwerkte informatie is aan u of uw medewerkers gekoppeld door gebruik te maken van de Service en deze informatie kan ook de volgende Persoonlijke Gegevens bevatten over:

 • Uw apparaat en browser (zoals IP-adres, browsertype, softwareversie, enz.);
 • Digitale tachograaf en activiteiten van de bestuurder (tijd besteed aan pauzes, start, stop en eindtijd van het rijden, rijtijd, tachograafkalibratie, tachograaffabrikant, verzuimkalender, informatie over collega's, mogelijkheid om rekenhulpmiddel te gebruiken, enz.);
 • Voertuig (zoals naam en type voertuig, aantal kilometers, technische informatie, enz.);
 • Digitale tachograafkaart (zoals kaartuitgever, informatie over bedieningsorganen, enz.).

4.8. Wanneer u slechts de eindgebruiker bent en niet de Klant van de Service, wordt de bovengenoemde informatie door de Klant (bijvoorbeeld uw werkgever) aan Tachogram verstrekt.

5. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN VAN DE TACHOGRAM WEBSITEBEZOEKERS

5.1. Bij het bezoeken van onze website kunnen wij de volgende informatie verzamelen en verwerken die uw persoonlijke gegevens kan bevatten:

 • Uw apparaat en browser;
 • Uw IP-adres;
 • Andere informatie die wordt verzameld uit cookies en soortgelijke technologie die we gebruiken.

Lees meer over hoe we cookies op onze website gebruiken door ons cookiebeleid te lezen.

5.2. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of om klantondersteuning vraagt, geeft u ons contactgegevens met uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

5.3. Wanneer u zich abonneert op onze blog of nieuwsbrief, zullen we uw e-mailadres verwerken om u informatieve materialen te sturen, zoals nieuwsbrieven, advertenties en andere. Je kan u op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van de bovengenoemde informatie in je e-mail voetteksten.

6. RETENTIEPERIODE

6.1. Tachogram behoudt de persoonlijke gegevens van de gebruikersaccount zolang u uw Tachogram account onderhoudt of anderszins noodzakelijk is voor Tachogram om de service aan u te leveren.

6.2. Nadat u als gebruiker uw relatie met ons hebt beëindigd door uw Tachogram account te verwijderen of anderszins het contract voor Tachogram Service te beëindigen, kunnen we bepaalde informatie opslaan als redelijk noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen oplossen, indien van toepassing, fraude voorkomen en misbruik maken, onze overeenkomst handhaven en/of onze legitieme belangen beschermen.

7. UW PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

7.1. Om Tachogram in staat te stellen u van onze Service te voorzien, werken wij samen met derden die ons voorzien van verschillende diensten die wij nodig hebben in het kader van ons normale bedrijf. Daarom delen we uw persoonlijke gegevens met dergelijke externe serviceproviders. Ze verwerken uw persoonlijke gegevens namens Tachogram.

7.2. De categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens omvatten hosting- en servercokoserviceserviceproviders, communicatie- en inhoudbezorgingsnetwerken, gegevens- en cyberbeveiligingsserviceproviders, facturerings- en betalingsverwerkingsserviceproviders, aanbieders van fraudedetectie en -preventie, webanalyse, e-maildistributie en toezichthoudende dienstverleners, sessieregistratieservice, aanbieders van advertenties en marketingdiensten, juridische en financiële adviseurs, onder andere ("Externe Serviceproviders").

7.3. Externe serviceproviders ontvangen alleen een strikt minimum aantal persoonlijke gegevens als nodig om hen de gevraagde service te bieden. Tachogram deelt persoonlijke gegevens alleen met dergelijke externe serviceproviders die kunnen aantonen dat zij passende maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met GDPR en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

7.4. In bepaalde situaties kunnen we een wettelijke verplichting hebben om uw informatie met derden te delen. Een dergelijke situatie kan zich voordoen wanneer het delen van uw persoonlijke gegevens met derden wettelijk verplicht is of wanneer informatie door de overheid wordt gevraagd.

7.5. Tachogram kan uw persoonlijke gegevens delen als Tachogram de werking van services binnen een ander raamwerk organiseert, of via een andere juridische structuur of entiteit, of als Tachogram wordt overgenomen door, of wordt samengevoegd met of met een andere entiteit, of als Tachogram failliet gaat, op voorwaarde echter , dat deze entiteiten ermee instemmen gebonden te zijn door de bepaling van dit Privacybeleid, waarbij de respectieve wijzigingen in aanmerking worden genomen.

7.6. Persoonlijke gegevens die door Tachogram worden verwerkt, kunnen worden overgedragen aan externe serviceproviders die zich buiten de EEA bevinden. Als Tachogram persoonlijke gegevens overdraagt ​​aan een externe serviceaanbieder die zich buiten de EEA bevindt, zal Tachogram alleen persoonlijke gegevens verzenden naar ontvangers die adequate gegevensverwerkings- en beschermingseisen hebben vervuld en die in staat zijn om een ​​passend beschermingsniveau te waarborgen, of hebben verstrekt voldoende garanties.

8. RECHTEN VAN DATA ONDERWERPEN

8.1. Personen in bepaalde landen, waaronder de EEA, hebben bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Afhankelijk van wettelijke uitzonderingen, heeft u mogelijk het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen om deze gegevens bij te werken, te verwijderen of te corrigeren, de verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. Gegevens.

8.2. U kunt deze rechten gebruiken door u aan te melden bij uw Tachogram-account of door contact op te nemen met Tachogram via de onderstaande contactgegevens.

8.3. Bovendien, als u van mening bent dat Tachogram uw persoonlijke gegevens op onwettige wijze heeft verwerkt, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij Tachogram via de onderstaande contactgegevens of kunt u een klacht indienen bij een respectieve toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

8.4. Als u een persoon bent en van wie de persoonlijke gegevens door de klant aan Tachogram zijn verstrekt (bijvoorbeeld de medewerker van de klant), neem dan contact op met de klant om uw rechten als gegevensidentificator uit te oefenen zoals hierboven vermeld.

8.5. Ingeval Tachogram een ​​klacht of verzoek ontvangt van een persoon wiens persoonlijke gegevens door de klant aan Tachogram zijn verstrekt en waarin zijn rechten als gegevenshouder worden uitgeoefend, zal Tachogram niet reageren op dergelijke klachten of verzoeken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.

9. VEILIGHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

9.1. Tachogram maakt gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonlijke gegevens te beschermen. Helaas is geen enkel gegevensoverdrachts- of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig, daarom kunnen we absolute veiligheid van informatie niet garanderen. We moedigen gebruikers, klanten en hun eindgebruikers aan om voor hun eigen persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens in hun bezit te zorgen en sterke wachtwoorden voor het Tachogram account in te stellen, de toegang tot de computer en de browser te beperken door uit te loggen na het einde van de sessie en , zo mogelijk, vermijd Tachogram gevoelige informatie te verstrekken waarvan de openbaarmaking substantiële schade kan toebrengen aan de betrokkene.

9.2. Alle geautoriseerde personeelsleden van Tachogram, die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt, hebben zich verbonden tot vertrouwelijkheidsverplichtingen en zullen geen toegang krijgen tot of anderszins verwerken van persoonsgegevens zonder toestemming en, als dit niet nodig is, voor de doeleinden die deze gegevens hebben verkregen in de eerste plaats.

9.3. In het geval dat een inbreuk op de persoonlijke gegevens plaatsvindt, zullen wij u op de hoogte brengen in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in toepasselijke wetgeving en zullen wij redelijke hulp bieden bij het onderzoek naar inbreuken op persoonsgegevens en de kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens inbreuken.

10. GEGEVENSVERWERKINGSCONTROLE

10.1. Op schriftelijk verzoek van de Klant gaat Tachogram ermee akkoord om de Klant voldoende informatie te verstrekken om aan te tonen dat hij voldoet aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze informatie dient te worden verstrekt voor zover deze informatie binnen de macht van Tachogram ligt en het Tachogram niet is uitgesloten van openbaarmaking door het toepasselijke recht, een plicht tot vertrouwelijkheid of enige andere verplichting die verschuldigd is aan een derde partij.

10.2. Als de aan de klant verstrekte informatie niet voldoende informatie bevat om te bevestigen dat Tachogram voldoet aan dit privacybeleid, stemt Tachogram ermee in om audits van gegevensverwerking mogelijk te maken en bij te dragen.

10.3. Dergelijke audits mogen worden uitgevoerd door onafhankelijke derde partijen met een goede marktreputatie, op voorwaarde dat zij over voldoende ervaring en competentie beschikken om audits van gegevensverwerking uit te voeren, en de verkiezing van een dergelijke auditor moet onderling worden overeengekomen door zowel de klant als Tachogram.

10.4. De timing en andere praktische aspecten met betrekking tot dergelijke audits of inspecties worden door ons bepaald en dergelijke informatie en assistentie worden uitsluitend op kosten en op kosten van de Klant verstrekt. We behouden ons het recht voor om extra werk of andere kosten die we hebben gemaakt in verband met de Klant die dergelijke rechten gebruikt, aan de Klant in rekening te brengen. De klant heeft het recht om de audit eens in de twee jaar aan te vragen.

10.5. De auditor moet een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen die de verplichting inhoudt om bedrijfsinformatie niet in zijn auditrapport te vermelden, en het eindrapport moet ook aan Tachogram worden verstrekt.

11. PRIVACY BELEIDSVERANDERINGEN

11.1. Tachogram kan dit privacybeleid nu en dan wijzigen, bijvoorbeeld in gevallen waarin we nieuwe services of nieuwe functies introduceren. De wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht en worden toegepast vanaf het moment dat ze naar deze pagina zijn geüpload.

11.2. Daarom raden we u aan deze pagina van tijd tot tijd te bekijken. Door onze Diensten te blijven gebruiken of anderszins Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u, nadat de wijzigingen in dit beleid zijn doorgevoerd, akkoord met de bijgewerkte voorwaarden van het Privacybeleid.

12. TOEPASSELIJKE WET

12.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door de wetgeving van de Republiek Letland en alle acties of procedures in verband met dit privacybeleid (inclusief die voortvloeien uit niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van de Republiek Letland.

13. CONTACTGEGEVENS

13.1. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze gegevensverwerkingspraktijken, of als u uw rechten als gegevensgebruiker met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail info.be@tachogram.com.