Back to all posts
Tahhogrammi erakasutajatele mõeldud aruannete tutvustus

Tahhogrammi erakasutajatele mõeldud aruannete tutvustus

Aruanded võimaldavad mugavalt vaadata teie juhikaardi üleslaaditud failide andmeid. Siiani olid need andmed näha ainult ettevõtte transpordipargi juhatajale. Nüüd teeme aruanded kättesaadavaks ka erakasutajatele. Viis aruannet võimaldavad teil jälgida oma tööaega, päevarahasid, rikkumisi, riskiastet ja üleslaetud failiarhiivi. Hetkel on need saadaval ainult veebibrauseri kaudu. Lähitulevikus jõuab aga Androidi ja i OS-i rakendustesse ülevaade kõikide aruannete olulistest andmetest.

Tööaja aruanded

Tööaja aruannetest on selgelt näha, kui palju olete töötanud, millal olete töötanud ja kas kõik töötunnid on arvestatud teie palgas. Tööaja kokkuvõte nädalates näitab, kui palju olete päeval, õhtul ja öösel töötanud, Tööaja kokkuvõtte aruandesse on aga lisatud ka teie puhkeaeg, kättesaadavus, sõiduaeg pühade ajal, riik, kus iga vahetus algas ja lõppes, ning kogu tööaja kokkuvõtted iga päeva ja nädala kohta. Lisaks saab mõlemad aruanded salvestada PDFi või Exceli failina.

Riskiastme aruanne teie rikkumiste kontrollimiseks

Riskiastme aruanne näitab kõiki teie ELi sõidu-, töö- ja puhkeaja eeskirjade rikkumisi koos üksikasjalike selgituste ja neile määratud raskusastmega. Aruanne sisaldab ka valitud perioodi rikkumiste kokkuvõtet ning teie riskiastme muutust võrreldes eelmise perioodiga.

Riskiaste on lihtsustatud viis näha, kui täpselt te järgite ELi eeskirju. Arvesse võetakse kõiki teie rikkumisi valitud ajavahemikul ja iga rikkumise tõsidust.

Failiarhiivi aruanded

Failiarhiivi aruanded aitavad teil juhikaardi faile hallata. DDD arhiivi aruanne laseb teil alla laadida kõik oma failid valitud perioodi kohta. Failide allalaadimise koondaruandes näete kõiki puuduvaid failide üleslaadimisi kooskõlas ELi määrustega. Iga allalaadimine hõlmab 28 päeva pikkust ajavahemikku. Katmata päevad kuvatakse punasena, nii et neid on lihtne märgata. Vajadusel saate ka asjakohaseid juhikaardi faile üles laadida, klõpsates lihtsalt puuduvate failidega perioodidel.

Päevaraha aruanne

Päevaraha aruanne teavitab, kui suur on minimaalne hüvitis, mida teie tööandja peab teile seadusega maksma, olenevalt sellest, kus teie vahetus lõppes. Praegu on see saadaval ainult Lätis, Leedus ja Sloveenias. Me töötame selle nimel, et teha aruanded kättesaadavaks ka teiste riikide jaoks. Aruanne on saadaval ka PDFi ja Exceli failivormingus

Aruande seadistamine

Aruandeid saab enda vajadustele vastavaks seadistada osas Sätted,vahekaardil Aruannete seadistamine. Tööaja aruannetes saate lubada või keelata õhtuse tööaja, muuta öise ja õhtuse tööaja alguse ja lõpu aega ning määrata piirmäärad. Piirmäärad on reeglid erandite jaoks. Näiteks öise piirmäära seadmine 5 minutile tähendab, et kui olete sõitnud öösel kuni 5 minutit, ei arvestata seda aruandes öise tööaja sisse, vaid kuvatakse päevase sõiduna, mis lihtsustab palgaarvestust. Samuti saate valida, millised päevad on tööpäevad ja millised päevad kuvatakse tööaja aruannetes puhkepäevadena.

Loodame, et käesolev artikkel selgitas, kuidas tahhogrammi aruanded abiks on ja kuidas need toimivad. Kui teil on lisaküsimusi aruannete funktsionaalsuse kohta, võtke meiega ühendust aadressil info@tachogram.com. Kasutage meie 30-päevast tasuta prooviperioodi, kui te ei ole veel tahhogrammiga tutvunud.