Back to all posts
Mitä muutoksia liikkuvuuspaketti on tuonut Tachogramiin?

Mitä muutoksia liikkuvuuspaketti on tuonut Tachogramiin?

Kuten tiedättekin jo, Eurooppa-neuvosto hyväksyi liikkuvuuspaketin vuonna 2020. Liikkuvuuspaketti selventää joitakin kohtia aiemmissa työ- ja lepoaikamääräyksissä sekä parantaa kuljettajien työoloja. Tämä blogipostaus toimii sinulle lyhyenä oppaana muutoksiin, jotka olemme toteuttaneet Tachogram-järjestelmässä.

Tiimimme on tehnyt tarvittavia liikkuvuuspaketin mukaisia muutoksia Tachogram-järjestelmään. Kuten yleensäkin, pelkkä säännösten lukeminen ja ymmärtäminen asiakirjana ovat vasta alkua. Vaikeaksi se muuttuu sitten, kun asetuksia on tulkittava reaalimaailman tietojen ja tilanteiden valossa, joita kuljettajat kohtaavat tien päällä.

Muutos Tachogramin asetuksissa

Ennen kuin käymme läpi ajo- ja lepoaikojen muutoksia, on tehtävä yksi tärkeä huomautus. Liikkuvuuspaketti esittelee yrityksen ja kuljettajan kotimaan ehdot. Tämän vuoksi teimme muutoksia Tachogram-asetuksiin. Meillä oli asetuksissa jo yrityksen kotimaa, jota käytetään raporttiosion asetuksissa. Liikkuvuuspaketin tultua voimaan lisäsimme asetuksiin mahdollisuuden asettaa myös kuljettajan kotimaa, koska se saattaa poiketa yrityksen kotimaasta.

Kuljettajan kotimaata voit muokata seuraavasti: Klikkaa Kuljettajat => Kuljettajan nimi => Profiilin tiedot => Asuinpaikka => Tallenna.

Siirrytään seuraavana käsittelemään, mikä on muuttunut työ- ja lepoaikojen säännöksissä.

Muutokset säännöksissä

1. Monimiehitys

Hyvin yksinkertainen selvennys siitä, että monimiehitykseen kuuluva kuljettaja voi pitää 45 minuutin tauon toisen kuljettajan ajamassa ajoneuvossa. Jos kuljettaja ei tee työtä eikä myöskään avusta toista kuljettajaa, voidaan liikkuvan ajoneuvon sisällä vietetty yhtäjaksonen 45 minuutin aika lukea asetuksen mukaiseksi levoksi. Tämä tulkinta olikin jo käytössä Tachogramissa, joten tässä tapauksessa ei tehty muutoksia.

2. Viikoittainen lepo junissa tai lautoilla

Liikkuvuuspaketin tultua voimaan voit viettää alennetun viikoittaisen lepoajan lautalla aivan kuten aikaisemminkin päivittäisen levon kanssa. Säännöllinen viikoittainen lepo junassa tai lautalla voidaan myös pitää, jos junassa tai lautalla vietetty aika on vähintään kahdeksan tuntia. Kaiken kaikkiaan tämä vaikuttaa olevan positiivinen muutos kuljettajille, mutta se saattaa tuoda mukanaan myös uusia epäselvyyksiä. 

3. Kahden peräkkäisen lyhennetyn viikoittaisen lepoajan pitäminen

Aiemmin oli mahdollista pitää kaksi peräkkäistä lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa ennen liikkuvuuspaketin käytäntöön tuloa. Epäilemme, että tämä muutos lisää jonkin verran sekaannusta ja vaikeuttaa asetuksen ymmärtämistä ja työaikojen suunnittelua. Joka tapauksessa Tachogram-järjestelmä tukee nyt täysin liikkuvuuspaketin muutoksia ja käsittelee kaikkia tietoja asetuksen mukaisesti.

4. Mahdollisuus pidentää ajoaikaa työnantajan toimipaikalle tai kuljettajan omaan asuinpaikkaan palatessa

Jos kuljettaja palaa työnantajan toimipaikalle tai omaan asuinpaikkaansa ja aikoo aloittaa lyhennetyn tai säännöllisen viikoittaisen lepoajan, on sallittua tarvittaessa pidentää ajoaikaa yhdellä tai kahdella tunnilla. Jos ajoa kertyy kahden lisätunnin verran, on tätä ennen pidettävä ylimääräinen lepo. Tunnin ajoajan ylityksellä lisälepoa ei tarvita. 

Toivomme, että tämä artikkeli selvensi muutoksia Tachogram-järjestelmässä sekä liikkuvuuspaketin säännöksissä. Etkö vielä käytä Tachogramia ja haluaisit lisää tietoa siitä, miten se auttaa yritystäsi noudattamaan säännöksiä ja helpottaa kalustotietojen hallintaa? Kokeile itse aloittamalla meidän 30 päivän ilmainen kokeilujaksomme!