Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jos hyväksyt, ehdottomasti välttämättömien evästeiden lisäksi käytämme evästeitä liikennetietojen analysointiin ja räätälöidyn sivun sisällön ja mainonnan näyttämiseen. Evästeiden käyttö
EU:n liikkuvuuspaketin säännökset: Mahdollisuus pidentää ajoaikaa

Jonkin aikaa sitten selvittelimme ja selitimme EU:n liikkuvuuspaketin säännöksiä lyhyessä blogisarjassa. Tavoitteenamme on esitellä miten muutokset ovat vaikuttaneet Tachogramin järjestelmään, ja neuvoa asian kanssa eksyksissä olevia. Tässä artikkelissa käymme läpi blogisarjan viimeisen aiheen esittelemällä mahdollisuuden pidentää kuljettajien ajoaikaa heidän palatessaan työnantajan toimipaikkaan tai omaan asuinpaikkaansa.

Uudet säädökset ja niiden laajuus

Olemme viimeisimmissä blogikirjoituksissamme käsitelleet viikoittaisia lepoaikoja ja viikoittaisten lepoaikojen vähentämistä, sekä esimerkkitapauksia, joita kuljettajat voivat hyödyntää työssään. Näiden muutosten lisäksi lainsäätäjät ovat lisänneet uuden säädöksen, jonka myötä kuljettajien on mahdollista pidentää ajoaikaansa paluumatkalla kotiin tai työpaikalle.

Tavoitteena on varmistaa, että kotimatkalla olevat kuljettajat saavat lopetettua työnteon ja pääsevät ansaitsemalleen häiritsemättömälle levolle.

Pohdinta perustuu EY:n asetuksen 561/2006 12 artiklaan, mutta vaikka säännöt näyttävät äkkiseltään päivänselviltä, vaativat jotkin kohdat lähempää tarkastelua.  

Vain poikkeustilanteissa

Ensinnäkin on tärkeää pistää merkille, että säädös sisältyy asetuksen poikkeustilanteita koskevaan lukuun, eli sitä ei voida pitää säännöllisesti käytettävänä yleiskäytäntönä. Tästä Euroopan tuomioistuimen julkaisema selvennys poikkeustilanteen määritelmästä:

“Tämä artikla ei oikeuta kuljettajaa poikkeamaan asetuksesta syistä, jotka olivat tiedossa ennen matkan alkamista. Se on suunniteltu antamaan kuljettajille toimintamallin tapauksissa, joissa asetusten noudattaminen matkan aikana tulee yllättäen mahdottomaksi, eli tilanteissa, joissa on kuljettajasta riippumattomia ilmeisen väistämättömiä vaikeuksia, joita ei voida ennakoida, vaikka yleisiä käytäntöjä noudatettaisiin.”

Ja vaikka pidennettyä ajoaikaa koskevat säännöt ovat uusia, jo artikla 12 säätää, että poikkeuksia voidaan tehdä tilanteissa, joissa on varmistettava ihmisten, ajoneuvon tai sen kuorman turvallisuus. Tämä tarkoitti aikaisemmin kuitenkin vain matkaa seuraavalle levähdyspaikalle. Nyt samoja perusteluja voidaan käyttää koko paluumatkalle määränpäähän.  

Vain vaarantamatta tieturvallisuutta

Säännös alkaa sanoilla “edellyttäen, ettei liikenneturvallisuus siten vaarannu”. Mitä se tarkoittaa? Nähdäksemme, sitä että, seuraavia poikkeuksia voidaan soveltaa vain, jos kuljettaja voi olla varma siitä, ettei hänen suorituskykynsä ajossa heikenny. Jos esimerkiksi jatkaisit kotimatkaa ollessasi erittäin väsynyt tai huonovointinen, ja aiheuttaisit onnettomuuden, saattaisit vahingon lisäksi olla vastuussa myös ajo- ja lepoaikasääntöjen rikkomisesta.

Soveltaminen käytännössä

Koska uudet säädökset sisältävät lähempää tarkastelua vaativia yksityiskohtia, tarjoamme tässä suoria lainauksia säädöstekstistä, ja lyhyitä kommentteja niiden tueksi.

Työajan ylittäminen tunnilla

“”Edellyttäen, ettei liikenneturvallisuus vaarannu, poikkeuksellisissa olosuhteissa kuljettaja voi myös poiketa siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja ylittää vuorokautisen ja viikoittaisen ajoajan enintään yhdellä tunnilla päästäkseen työnantajan toimipisteeseen tai omaan asuinpaikkaansa viikoittaisen lepoajan käyttämistä varten.”

“Pidentäessäsi ajoaikaa tunnilla sinun on muistettava myös muut tilannetta koskevat säännöt. EY:n asetuksen 561/2006 artikla 16 määrää, että päivittäinen ajoaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia (voidaan pidentää kymmeneen tuntiin kahdesti viikossa), viikoittainen ajoaika ei saa ylittää 56 tuntia, ja yhteenlaskettu ajoaika kahden peräkkäisen viikon aikana ei saa ylittää 90 tuntia.”

Huomaa että uudessa säännöksessä mainitaan päivittäisen ja viikoittaisen ajoajan ylittäminen, mutta ei kahdelle peräkkäiselle viikolle asetettua 90 tunnin rajaa. Tämä tarkoittaa sitä että, ollessasi lähellä kahden peräkkäisen viikon aikarajaa mahdollisuus ajoajan pidentämiseen ei päde, ja se voidaan tulkita rikkeeksi.

Työajan ylittäminen kahdella tunnilla

“Kuljettaja voi samoin edellytyksin ylittää vuorokautisen ja viikoittaisen ajoajan enintään kahdella tunnilla, edellyttäen että välittömästi ennen työnantajan toimipisteen tai kuljettajan asuinpaikan saavuttamiseksi säännöllisen viikoittaisen lepoajan pitämistä varten tehtyä lisäajoa pidettiin 30 minuutin keskeytymätön tauko.”

Tässä tapauksessa ennen toisen lisätunnin aloittamista, sinun on pidettvä 30 minuutin tauko. Vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä tällaisia tilanteita tulee vastaan vain harvoin ja yllättäen, jolloin sinulla ei välttämättä ole ennalta valittua pysäköintipaikkaa tauon pitämistä varten. Suosittelemmekin tarkastelemaan mahdollisia vaihtoehtoja jo ennen ensimmäisen lisätunnin aloittamista.

On myös säädetty niin että, lisätessäsi kahden tunnin pidennyksen ajoaikaasi, on sitä seurattava säännöllinen viikoittainen lepo, toisin kuin edellisessä tapauksessa, jossa oli mahdollista pitää joko lyhennetty, tai säännöllinen viikoittainen lepoaika.

Vaikka artikla 12 sallii poikkeamisen artiklassa 8(2) säädetyistä päivittäisistä lepoajoista, se ei näytä koskevan päivittäisiä lepoaikoja monimiehistötapauksissa. Siispä riippumatta siitä onko kuljettajan aikatauluun lisätty ajoajan pidennystä tai ei, on päivittäinen lepo pidettävä 30 tunnin sisällä edellisestä lepoajasta.

Lopuksi, huomaa että artiklassa 12 kuvattu poikkeus koskien päivittäistä ajoaikaa ei päde tilanteissa, joissa on kyse yötyöstä*. Direktiivin 2002/15/EY artikla 7(1) nimeomaisesti toteaa, että kyseen ollessa yötöistä päivittäinen työaika ei saa ylittää kymmentä tuntia kulloisenkin 24 tunnin jakson aikana.

*yötyötä on mikä tahansa yöaikaan suoritettu työ, josta vähintään kolmen tunnin mittainen työjakso sijoittuu aikavälille 23.00-06-00.

Älä unohda tulostetta

Jos löydät itsesi tilanteesta, jossa sinun on olosuhteiden pakosta mahdotonta päästä kotiin, muista hankkia tilanteesta tuloste. Kuten muissakin poikkeustilanteissa, sinun on selvitettävä kirjallisesti tilanne ja siihen johtaneet olosuhteet, ja säilytettävä tulostetta 28 päivän ajan mahdollisen tarkastuksen varalta. Ilman tätä varatointa saatat saada sakon ajo- ja lepoaikasäädösten rikkomisesta.

Digipiirturit näyttävät tällaiset tilanteet todennäköisesti rikkomuksina. Tachogramin käyttäjät sen sijaan säästyvät väärinkäsityksiltä, sillä olemme sisällyttäneet kaikki liikkuvuuspaketin säädökset järjestelmäämme varmistaaksemme, että käyttäjämme ovat aina tilanteen tasalla. 

Korvauksia koskevat erityissäännöt

“Kaikki pidennetyt jaksot on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla, joka voidaan pitää minkä tahansa muun lepoajan yhteydessä, ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.”

Tällaisiin poikkeuksiin liittyy tietenkin omat sääntönsä siitä, kuinka tien päällä käytetty lisäaika korvataan. Onneksi nämä säännöt ovat hyvin joustavia! Lyhyesti sanottuna, hyvität käytetyn ajan – tunnin tai kaksi, vastaavalla lepoajalla minkä tahansa lepoajan yhteydessä, olkoon se päivittäinen tai viikoittainen. Pidä vain huoli, että suoritat hyvityksen seuraavan kolmen viikon aikana. Lisää korvausmekanismeista löydät täältä(englanniksi).

Olemme nyt päässeet loppuun tämän blogisarjan kanssa ja haluamme muistuttaa, että tiimimme on aina ajan tasalla lakimuutoksista varmistaakseen, että ajat aina ajantasaisten ajo- ja lepoaikasäädösten mukaisesti.  

Jos olet uusi täällä ja uskot että Tachogram voisi keventää sinunkin päivittäistä työtaakkaasi, hyödynnä 30 päivän veloitukseton kokeilujakso ja koe itse, mitä hyötyä siitä on.

Lue lisää
Työaikaraportti, joka helpottaa eri maissa käytetyn työajan seurantaa

Kuluvan vuoden helmikuusta lähtien Euroopan läpi matkustavien ammattikuljettajien on kirjattava jokainen rajanylitys siirtyessään valtiosta toiseen. Syynä tähän ovat EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin myötä voimaan tulleet uudet säädökset, joiden myötä työnantajan on maksettava kuljettajilleen (vähintään) vähimmäispalkkaa vastaava korvaus tietyssä maassa vietetystä ajasta. Käytännössä tämä tarkoittaa kunkin kuljettajan työajan seurannan lisäksi myös työtuntien sijainnin selvittämistä. Auttaakseen asiakkaitaan hallitsemaan näitä muutoksia Tachogram on kehittänyt uuden raportin, joka kokoaa automaattisesti tarvittavat tiedot kuljettajien työajoista maakohtaisesti.

Mikä työaikaraportti on ja mitä hyötyä siitä on?

Siihen asti, että rajanylitykset automatisoiva uusi versio älypiirturista tulee saataville, puolet vastuusta tietojen rekisteröinnistä on yhä kuljettajilla. Uuden työaikaraportin avulla saatavilla on käyttövalmis asiakirja, josta selviää jokaisen kuljettajan kaikki tapahtumat.

Tässä lyhyt yleiskatsaus Maakohtaisen työajan yhteenvetoraportin (Worktime summary report per country) tarjoamista mahdollisuuksista, joiden avulla teet siitä yrityksesi tarpeisiin sopivan.

Tarkastele tietoja päivän tai maan perusteella

Päiväkohtainen tarkastelu näyttää minkä maiden läpi työntekijäsi ovat ajaneet tietyn päivän aikana.

Maakohtaisen tarkastelun avulla voit kerätä tietoja siitä, kuinka paljon aikaa kuljettaja on viettänyt tietyssä maassa tietyn aikajakson aikana.

Valitse yksityiskohtien taso

Voit tarvittaessa sisällyttää tai karsia erilaisia aikaindikaattoreita kuten lepo(Rest) ja saatavuus(Availability).

• Esimerkki lepoajasta (Rest) – kun työntekijä on ajossa, mutta hänen on pidettävä ajo- ja lepoaikasääntöjen mukainen lepo;

• Esimerkki saatavuudesta (Availability) – kun työntekijä on määrätty päivystämään ja on valmiina töihin tilanteen vaatiessa.

Toinen sisällytettävä ominaisuus on kuljettajien digipiirtureihinsa tekemät manuaaliset merkinnät. Saat itse päättää, näkyvätkö nämä tiedot osana raporttiin rekisteröityjä aikoja. Oletuksena nämä tiedot jätetään pois, mutta jos haluat sisällyttää ne, valitse valintaruutu kohdasta Sisällytä manuaaliset toiminnot(Include manual activities).

Huom! Tämä koskee vain sellaisia manuaalisia merkintöjä, kuten ajo (Driving), työskentely (Working), lepo (Resting) ja saatavuus (Availability).

On myös mahdollista tehdä erottelu viikonpäivien välillä. Raportin oletusasetukset näyttävät työajan:

1. Työpäivinä (Working days), siis maanantaista – perjantaihin;

2. Lauantaisin (Saturdays);

3. Sunnuntaisin (Sundays) ja pyhäpäivinä (Holidays).

Tämä helpottaa työtuntien kohdistamista, ja sitä myötä palkanmaksua. Jos palkkausperuste on kuitenkin kiinteä riippumatta siitä, mikä viikonpäivä on kyseessä, voit välttää tämän turhan yksityiskohdan valitsemalla valintaruudun kohdasta Poista yhteenvedosta “Työpäivät”, “Lauantait”, “Sunnuntait ja vapaapäivät”.

Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, voit tarkastella tietoja kuljettajakohtaisesti tai viedä ne PDF- tai Excel-tiedostona.

Uskolliset asiakkaamme ovat myötävaikuttaneet suuresti tämän raportin syntyyn, ja arvostamme edelleen käyttäjien panosta hallinnollisten prosessien helpottamiseksi.

Jos olet uusi täällä ja uskot, että yrityksesi voisi hyötyä tehokkaasta digipiirturin hallinta- ja analysointityökalusta, ota yhteyttä tiimiimme saadaksesi lisätietoja, tai aloita 30 päivän ilmainen kokeilu!

Lue lisää
5 usein kysyttyä kysymystä Tachogramista

Ajopiirturit ovat kehittyneet analogisista digitaalisiin, minkä ansiosta kuljettajat ja tiimit pääkonttorilla voivat laskea kuljettajien työtunnit tehokkaammin. Vaikka tämä osa työstä on hieman helpottunut, myös digitaalisten ajopiirturien käytössä voi käydä inhimillisiä virheitä. Tässä artikkelissa tarkastellaan muutamia Tachogram-käyttäjien useiten kysymiä kysymyksiä.

Lue lisää
Tachogramin raportit saatavilla myös yksityisille käyttäjille

Raporttien avulla voit tarkastella kätevästi tiettyjä asioita kuljettajakorttitiedostoistasi. Aiemmin raportit olivat vain yrityksen kalustopäälliköiden käytettävissä. Nyt raportit ovat saatavilla myös yksityisille käyttäjille. Kaikkiaan käytössä on viisi raporttia, joiden avulla voit helposti valvoa työaikaa, matkakorvauksia, rikkomuksia, riskiluokituksia ja ladattujen tiedostojen arkistoa. Tällä hetkellä raportit ovat saatavilla käytettäessä Tachogramia verkkoselaimessa. Yleiskatsaus raporttien tärkeimmistä tiedoista tulee kuitenkin lähitulevaisuudessa myös Android- ja iOS -sovelluksiin.

Lue lisää
Mitä muutoksia liikkuvuuspaketti on tuonut Tachogramiin?

Kuten tiedättekin jo, Eurooppa-neuvosto hyväksyi liikkuvuuspaketin vuonna 2020. Liikkuvuuspaketti selventää joitakin kohtia aiemmissa työ- ja lepoaikamääräyksissä sekä parantaa kuljettajien työoloja. Tämä blogipostaus toimii sinulle lyhyenä oppaana muutoksiin, jotka olemme toteuttaneet Tachogram-järjestelmässä.

Lue lisää
Tachogram saatavilla nyt myös iOS-laitteille

AppleInsiderin mukaan maailmassa on tällä hetkellä yli miljardi aktiivista iPhone-laitetta, mikä tekee Applesta yhden Euroopan suosituimmista matkapuhelinvalmistajista. Yrityksenä teemme kaikkemme, jotta palvelumme olisi mahdollisimman monien ihmisten saatavilla. Uskomme, että julkaisemalla Tachogram sovelluksen Applen iOS-käyttöjärjestelmän laitteille olemme askeleen lähempänä tämän tavoitteen saavuttamista.

Lue lisää
Riskiluokitusraportti, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan kuljettajan työ- ja lepoaikoja

Kuljettajien ajoaika, tauot ja lepoajat ovat tiukasti säänneltyjä Euroopan unionissa kuljettajien ja muiden tienkäyttäjien suojelemiseksi. Tämän asetuksen (EY 561/2006) täytäntöönpanoa ja noudattamista valvotaan säännöllisten digipiirturitarkastusten avulla. Euroopan tieliikenneturvallisuuden seurantakeskuksen mukaan kuorma-autokuljettajien kuolemat ovat vähentyneet 34 prosenttia, raskaiden tavarankuljettajien 47 prosenttia ja linja-autokuljettajien 53 prosenttia vuosina 2008–2018.

Lue lisää
Kuinka varmistaa, että noudatat kansainvälistä lainsäädäntöä COVID-19 pandemian aikana?

COVID-19 pandemia vaikuttaa kovasti koko talouteen ympäri maailmaa, ja kuljetustoiminta on yksi tärkeimmistä asioista toimitusvarmuuden säilyttämiseksi näinä vaikeina aikoina. Olipa kyse lääkinnällisistä laitteista ja tarvikkeista tai säännöllisistä ruokatoimituksista, on tärkeää, että tavarat toimitetaan ajoissa. Tämän epätavallisen tilanteen vuoksi useat maat ovat muuttaneet työ- ja lepoaikamääräyksiä vastauksena tilanteeseen. Tässä artikkelissa tarkastellaan eri maiden tekemiä muutoksia, niiden oikeudellisia vaikutuksia sekä annetaan joitain ehdotuksia siitä, kuinka kuljettajat voivat varmistaa, etteivät he riko sääntöjä.

Lue lisää